ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 152


ช่องทางออนไลน์

กิจกรรมของวิทยาลัย

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตร…


ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป…

อ่านข่าวทั้งหมด คลิก…