เมนูหลัก
 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
 
ท่านองคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาในโครงกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 5
ท่านองคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาในโครงกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 5
 
ครูนิภา แตงแจ้ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน) รอบสอง แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการจัดอบรม ณ อาคาร 4 ชั้น ครูนิภา แตงแจ้ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน) รอบสอง แก่ประชาชนทั่วไป...
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.
ผู้อำนวยการจาก Korea Education Center มาเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวเกาหลี พร้อมจะสนับสนุน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียน Nail art พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการจาก Korea Education Center มาเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวเกาหลี พร้อมจะสนับสนุน อุปกรณ์...
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดอบรม ฟรี!! การทำดอกไม้จันทน์ ดอกเดฟโฟดิล (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดอบรม ฟรี!! การทำดอกไม้จันทน์ ดอกเดฟโฟดิล (ดอกดารารัตน์)...
วันที่อัพเดต: 9 มิ.ย. 2560 เวลา 20:12 น.
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู...
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 17:16 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่ การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560...
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 16:59 น.
การสัมมนานักเรียนหลังสิ้นสุดการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังปัญหาการฝึกอาชีพ  การสัมมนานักเรียนหลังสิ้นสุดการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2559...
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 11:53 น.
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประเภทวิจัยนโยบายและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีท่านรองผู้อำนยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประเภทวิจัยนโยบายและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน...
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 12:02 น.
10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย มีการจัดกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา<br />
10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย...
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:09 น.
12 เมษายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ของอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ในการให้บริการตรวจเช็ครถ แก่ประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์ครับ ณ ปั๊ม ปตท.กม.29 ถนนบางนา-ตราด 12 เมษายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 12 เม.ย. 2560 เวลา 16:04 น.
พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:22 น.
ท่านองคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาในโครงกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 5
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:22 น.
ครูนิภา แตงแจ้ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน) รอบสอง แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการจัดอบรม ณ อาคาร 4 ชั้น
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.
ผู้อำนวยการจาก Korea Education Center มาเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวเกาหลี พร้อมจะสนับสนุน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียน Nail art พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดอบรม ฟรี!! การทำดอกไม้จันทน์ ดอกเดฟโฟดิล (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙
วันที่อัพเดต: 9 มิ.ย. 2560 เวลา 20:12 น.
>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:15 น.
>>>เรียนฟรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกแดฟโฟดิว) 
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:35 น.
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:13 น.
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 17:16 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 16:59 น.
การสัมมนานักเรียนหลังสิ้นสุดการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังปัญหาการฝึกอาชีพ 
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 11:53 น.
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประเภทวิจัยนโยบายและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีท่านรองผู้อำนยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 12:02 น.
>>> แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้น ปวช. 2,3  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  และปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ ชั้น ปวช. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:10 น.
10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย มีการจัดกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:09 น.
12 เมษายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ของอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ในการให้บริการตรวจเช็ครถ แก่ประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์ครับ ณ ปั๊ม ปตท.กม.29 ถนนบางนา-ตราด
วันที่อัพเดต: 12 เม.ย. 2560 เวลา 16:04 น.
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2560 เวลา 14:19 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:08 น.
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2560 เวลา 14:21 น.
กำหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 17:57 น.
>>>ประกาศ  ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) นักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 18:02 น.
>>>เรียนฟรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกแดฟโฟดิว) 
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:35 น.
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:13 น.
>>> แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้น ปวช. 2,3  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  และปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ ชั้น ปวช. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:10 น.
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2560 เวลา 14:21 น.
กำหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 17:57 น.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่อัพเดต: 6 เม.ย. 2560 เวลา 20:00 น.
>>> ประกาศ!! แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Cadsoft Eagle <<<
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
>>>Download  แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ระยะสั้น)  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ปวช. ผ่านระบบบริหารจัดการงาน RMS2017 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:03 น.
>>>ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560<<<
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 18:11 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา