เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 3 เรื่อง การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things วันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2561
<div>
	 </div>
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 3 เรื่อง การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things วันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2561
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
 
การแข่งขันหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) ทักษะตัดแต่งผมชายสมัยนิยม และอาหารจานเดียว ครั้งที่ 27 ระดับชาติ ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การแข่งขันหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) ทักษะตัดแต่งผมชายสมัยนิยม...
วันที่อัพเดต: 8 ก.พ. 2561 เวลา 12:35 น.
23 พฤศจิกายน 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 – 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 23 พฤศจิกายน 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประกวด...
วันที่อัพเดต: 1 ธ.ค. 2560 เวลา 14:17 น.
27 พฤศจิกายน 2560 นางอุบล สารากิจ รองผุู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอำนวย เมืองเกลี้ยง นายเสฐียพงษ์ เอียดคง ครูประจำสาขางานยานยนต์ รับมอบ จักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จาก YAMAHA  27 พฤศจิกายน 2560 นางอุบล สารากิจ รองผุู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอำนวย เมืองเกลี้ยง นายเสฐียพงษ์...
วันที่อัพเดต: 1 ธ.ค. 2560 เวลา 11:25 น.
13 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  13 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 16 ต.ค. 2560 เวลา 15:09 น.
11 ตุลาคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผุู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 57,500 ดอก มอบแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประกอบ 11 ตุลาคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย...
วันที่อัพเดต: 11 ธ.ค. 2560 เวลา 20:46 น.
12 กันยายน 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา มอบให้ รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน, รองฯอุบล สารากิจ ,ครูนิภา แตงแจ้ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ร่วมนำดอกไม้จันทน์ จำนวน 500 ดอก  12 กันยายน 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา มอบให้ รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน, รองฯอุบล สารากิจ...
วันที่อัพเดต: 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:47 น.
12 กันยายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศึกษาดูงาน 2560 นำนักเรียนกลุ่มธุรกิจ พร้อม ครูที่ปรึกษาแต่ละธุรกิจ เข้า ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก 12 กันยายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน...
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:03 น.
8 กันยายน 2560 พ.ต.ท.โสภณ ภูนุช รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และ ร.ท.ปราการ อุตสาหะ รอง.ผบ.ร้อยอาวุธเบาที่ 3 ร.21 พัน.2รอ. พร้อมคณะ เข้าพบนักเรียนให้ข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยและสังคม ตามนโยบายของคณะ คสช. 8 กันยายน 2560 พ.ต.ท.โสภณ ภูนุช รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และ ร.ท.ปราการ...
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:04 น.
6 กันยายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์์ธนา ผอ.วช.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมการซ้อมของนักศึกษา โดยมี บริษัทบีพี-คาสตรอล (ประเทศ) จำกัด โดยคุณเจษฎา สุเมธาศร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ASEAN  6 กันยายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์์ธนา ผอ.วช.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมการซ้อมของนักศึกษา...
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:22 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
วันที่อัพเดต: 23 เม.ย. 2561 เวลา 15:59 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
วันที่อัพเดต: 23 เม.ย. 2561 เวลา 15:54 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 3 เรื่อง การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things วันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2561
 

วันที่อัพเดต: 19 เม.ย. 2561 เวลา 11:20 น.
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:38 น.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:40 น.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น.
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 ชั้น 5 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:37 น.
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น.
>>ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:38 น.
>>>รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) สาขาวิชาไฟฟ้า 
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น.
รับสมัครศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 136 ประเภทวิชาศิลปประดิษฐ์ สาขาศิลปกรรม 
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:44 น.
ประกาศ>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ) 
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2561 เวลา 15:19 น.
ดาวน์โหลด>>แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน  (มาตรฐานที่ 8,ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้น, ตัวบ่งชี้ที่ 8.1- 8.10)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:45 น.
ประกาศ>>ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:40 น.
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีะระยะสั้น รุ่นที่ 136 เปิดเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกรกฏาคม 2561 
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:46 น.
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน หลักสูตรปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:45 น.
>>>ดาวน์โหลดฟอร์ม รายงานการประเมินตนเองด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียน (Personal Self  Assessment  Report : PSAR) ของครูสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:45 น.
ประกาศ>> รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ) 
วันที่อัพเดต: 19 มี.ค. 2561 เวลา 20:15 น.
แจ้งตารางสอบปลายภาค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วันที่อัพเดต: 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:10 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
วันที่อัพเดต: 23 เม.ย. 2561 เวลา 15:59 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
วันที่อัพเดต: 23 เม.ย. 2561 เวลา 15:54 น.
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:38 น.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:40 น.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น.
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 ชั้น 5 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:37 น.
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น.
>>ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:38 น.
>>>รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) สาขาวิชาไฟฟ้า 
วันที่อัพเดต: 5 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา