เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 ก.พ. 64 พร้อมด้วยมาตรการการป้องกัน COVID-19

29 มกราคม 2021 Admin 0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 ก.พ. 64 พร้อมด้วยมาตรการการป้องกัน COVID-19 ที่เข้มงวด มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้ […]

กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

22 พฤศจิกายน 2020 Admin 0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง กับ สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้วประเทศไทย (PMAT)

22 พฤศจิกายน 2020 Admin 0

วันที่ 18 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่าง ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองประธานอนุกรรมการร่วมภาค […]

ภาพการจัดกิจกรรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ”

25 ตุลาคม 2020 Admin 0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น […]

เปิดรับสมัคร การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอและต่อใบอนุญาตขับรถ

23 ตุลาคม 2020 Admin 0

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการเปิดรับสมัคร การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอและต่อใบอนุญ […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 เริ่มเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ กรกฎาคม 2564 ขอ […]