เมนูหลัก

 

หน่วยงานภายใน
 
เว็บลิงค์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปรากาาร และรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปรากาาร และรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 
2 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการขนย้ายสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดทางภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปรากาาร
2 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการขนย้ายสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดทางภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปรากาาร
 
30 มกราคม 2560 นายมงคล ชลกาญจน์ หัวหน้าสาขางานโครงสร้างเยี่ยมชม นักเรียน ปวช.2 สาขางานโครงสร้าง เรียนทักษะงานซ่อมสีตัวถังรถยนต์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาบางพลี ครูผู้สอน นายอภินันท์ เนาไธสง 30 มกราคม 2560 นายมงคล ชลกาญจน์ หัวหน้าสาขางานโครงสร้างเยี่ยมชม นักเรียน ปวช.2 สาขางานโครงสร้าง...
วันที่อัพเดต: 21 ก.พ. 2560 เวลา 09:29 น.
26 มกราคม 2560 ตัวแทนคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ครูศักดิ์ ศศิกุลกมล, ครูพีระพล แพถนอม, ครูจรรยา ภู่ยอดยิ่ง, ครูบุผา กองกลิ่น และครูปทุมมา เพ็งวิชัย ได้รับเชิญจากเทศบาลนครสมุทรปราการให้ทำหน้าที่ประเมินผลงานครูของโรงเรียนเทศบาล ณ ศาลากลางจังหวัด 26 มกราคม 2560 ตัวแทนคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ครูศักดิ์ ศศิกุลกมล, ครูพีระพล แพถนอม,...
วันที่อัพเดต: 26 ม.ค. 2560 เวลา 11:59 น.
25 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ คณะผู้บริการ ครู และนักเรียน สาขางานตัวถังและสีรถยนต์  เข้าร่วมงาน  “อาชีวะชน คนสร้างชาติ“ สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent  Model  School ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปรากาาร 25 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ คณะผู้บริการ ครู และนักเรียน สาขางานตัวถังและสีรถยนต์...
วันที่อัพเดต: 26 ม.ค. 2560 เวลา 12:04 น.
20 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีจุดเทียนถวายรำลึก 'ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ สตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 คิดถึงพ่อทุกวัน 20 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู นักเรียน...
วันที่อัพเดต: 26 ม.ค. 2560 เวลา 09:18 น.
อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ทีมงาน Fix it center เดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 2560 ณ พื้นที่ภาคใต้ อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา...
วันที่อัพเดต: 23 ม.ค. 2560 เวลา 11:52 น.
18 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 18 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู...
วันที่อัพเดต: 19 ม.ค. 2560 เวลา 11:43 น.
14 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยนำนักเรียนร่วมแสดงรำอวยพร และเปิดให้บริการวิชาชีพ เนื่องในงานวันเด็กประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 14 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา...
วันที่อัพเดต: 18 ม.ค. 2560 เวลา 10:15 น.
12 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ  รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  ร่วมจิตอาสาช่วยลำเลียงอาหารแห้งและของบริจาคขึ้นยานพาหนะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 12 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ  รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน...
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:51 น.
11 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และรองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาสและแนวคิดในการนำวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย-ตัดผม สาขาบางพลี 11 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:28 น.
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2560 เวลา 19:06 น.
กำหนดการ ติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2560 เวลา 13:58 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ปวช ปีการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 16 ก.พ. 2560 เวลา 18:40 น.
แบบฟอร์มแผนการเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 9 ก.พ. 2560 เวลา 10:28 น.
แบบฟอร์มต่างๆ  (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)
วันที่อัพเดต: 9 ก.พ. 2560 เวลา 10:44 น.
รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 8 ก.พ. 2560 เวลา 16:18 น.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปรากาาร และรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วันที่อัพเดต: 21 ก.พ. 2560 เวลา 09:28 น.
2 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการขนย้ายสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดทางภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปรากาาร
วันที่อัพเดต: 21 ก.พ. 2560 เวลา 09:49 น.
30 มกราคม 2560 นายมงคล ชลกาญจน์ หัวหน้าสาขางานโครงสร้างเยี่ยมชม นักเรียน ปวช.2 สาขางานโครงสร้าง เรียนทักษะงานซ่อมสีตัวถังรถยนต์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาบางพลี ครูผู้สอน นายอภินันท์ เนาไธสง
วันที่อัพเดต: 21 ก.พ. 2560 เวลา 09:29 น.
26 มกราคม 2560 ตัวแทนคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ครูศักดิ์ ศศิกุลกมล, ครูพีระพล แพถนอม, ครูจรรยา ภู่ยอดยิ่ง, ครูบุผา กองกลิ่น และครูปทุมมา เพ็งวิชัย ได้รับเชิญจากเทศบาลนครสมุทรปราการให้ทำหน้าที่ประเมินผลงานครูของโรงเรียนเทศบาล ณ ศาลากลางจังหวัด
วันที่อัพเดต: 26 ม.ค. 2560 เวลา 11:59 น.
25 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ คณะผู้บริการ ครู และนักเรียน สาขางานตัวถังและสีรถยนต์  เข้าร่วมงาน  “อาชีวะชน คนสร้างชาติ“ สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent  Model  School ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปรากาาร
วันที่อัพเดต: 26 ม.ค. 2560 เวลา 12:04 น.
20 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีจุดเทียนถวายรำลึก 'ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ สตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 คิดถึงพ่อทุกวัน
วันที่อัพเดต: 26 ม.ค. 2560 เวลา 09:18 น.
อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ทีมงาน Fix it center เดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 2560 ณ พื้นที่ภาคใต้
วันที่อัพเดต: 23 ม.ค. 2560 เวลา 11:52 น.
18 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 19 ม.ค. 2560 เวลา 11:43 น.
14 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยนำนักเรียนร่วมแสดงรำอวยพร และเปิดให้บริการวิชาชีพ เนื่องในงานวันเด็กประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
วันที่อัพเดต: 18 ม.ค. 2560 เวลา 10:15 น.
>>> Download <<< แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน และแบบฟอร์มสรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานโครงการนักเรียน นักศึกษา
วันที่อัพเดต: 17 ม.ค. 2560 เวลา 10:23 น.
>>>รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) <<<
วันที่อัพเดต: 13 ม.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
12 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ  รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  ร่วมจิตอาสาช่วยลำเลียงอาหารแห้งและของบริจาคขึ้นยานพาหนะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:51 น.
11 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และรองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาสและแนวคิดในการนำวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย-ตัดผม สาขาบางพลี
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:28 น.
11 มกราคม 2560 ผู้แทนครู ได้แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ณ โรงเรียนบุรารักษ์ โดยนางณัฐธิดา ปานม่วง ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวปทุมมา เพ็งวิชัย ครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นักเรียนปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:27 น.
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2560 เวลา 19:06 น.
กำหนดการ ติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2560 เวลา 13:58 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ปวช ปีการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 16 ก.พ. 2560 เวลา 18:40 น.
แบบฟอร์มต่างๆ  (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)
วันที่อัพเดต: 9 ก.พ. 2560 เวลา 10:44 น.
>>> Download <<< แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน และแบบฟอร์มสรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานโครงการนักเรียน นักศึกษา
วันที่อัพเดต: 17 ม.ค. 2560 เวลา 10:23 น.
>>>รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) <<<
วันที่อัพเดต: 13 ม.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<
วันที่อัพเดต: 26 ธ.ค. 2559 เวลา 09:20 น.
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน<<<
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:23 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)<<<
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:25 น.
>>>Download<<< แบบฟอร์มใบสมัครสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2559
วันที่อัพเดต: 17 พ.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา