ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ประกาศวิทยาลัย


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147


ห้องเรียนออนไลน์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การเลื่อนกำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 147 และการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ในหลักสูตร ปวช. และ ปวส.

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง การเลื่อนกำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 147 และการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ในหลักสูตร ปวช. และ ป…

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด ด้…

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง เผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147เริ่มเรียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเ…

กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2, 3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1…

การประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ผ่านช่องทาง Youtube Channel : งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่…

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ www.cpg.ssru.ac.thระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต-แขนงการเมืองการปกครอง-แขนงความสัมพัน…

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่…