เมนูหลัก
 

หน่วยงานภายใน
 
เว็บลิงค์

12 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ  รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  ร่วมจิตอาสาช่วยลำเลียงอาหารแห้งและของบริจาคขึ้นยานพาหนะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
12 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ  รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  ร่วมจิตอาสาช่วยลำเลียงอาหารแห้งและของบริจาคขึ้นยานพาหนะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 
11 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และรองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาสและแนวคิดในการนำวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย-ตัดผม สาขาบางพลี
11 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และรองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาสและแนวคิดในการนำวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย-ตัดผม สาขาบางพลี
 
11 มกราคม 2560 ผู้แทนครู ได้แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ณ โรงเรียนบุรารักษ์ โดยนางณัฐธิดา ปานม่วง ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวปทุมมา เพ็งวิชัย ครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นักเรียนปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 มกราคม 2560 ผู้แทนครู ได้แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ณ...
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:27 น.
9 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการประชุมสัมมนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 9 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย...
วันที่อัพเดต: 10 ม.ค. 2560 เวลา 09:33 น.
9 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รับมอบพัดลมระบายอากาศ ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 30 ตัว จาก บริษัท สวอน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  9 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 10 ม.ค. 2560 เวลา 09:35 น.
9 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน และนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 9 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน และนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2560 เวลา 10:16 น.
8 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สวัสดีปีใหม่ 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบเทียบโอนประสบการณ์วันอาทิตย์ 8 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สวัสดีปีใหม่...
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2560 เวลา 09:56 น.
6 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และนายกรีพล ศิริบุญสุข ครูสาขางานเครื่่องมือกล เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ นายจิรายุทธ เดชธำรง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และนายกรีพล...
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2560 เวลา 09:40 น.
4 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และนายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครูสาขางานยานยนต์ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่สถานประกอบการที่มีอุปการคุณแก่วิทยาลัยฯ กรมการขนส่งนิคมอุตสาหกรรมบางปู  4 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และนายอำนวย...
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2560 เวลา 09:38 น.
30 ธันวาคม 2559 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  แด่ นายรังสรรค์ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 30 ธันวาคม 2559 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นางอุบล...
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 16:43 น.
30 ธันวาคม 2559 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยบริการอาชีวะอาสา พักรถ/พักคน ตรวจสภาพ ซ่อมรถ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ ศูนย์บริการ กม.26 บางนาตราด 30 ธันวาคม 2559 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 16:30 น.
>>>รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) <<<
วันที่อัพเดต: 13 ม.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
12 มกราคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ  รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  ร่วมจิตอาสาช่วยลำเลียงอาหารแห้งและของบริจาคขึ้นยานพาหนะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:51 น.
11 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และรองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาสและแนวคิดในการนำวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย-ตัดผม สาขาบางพลี
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:28 น.
11 มกราคม 2560 ผู้แทนครู ได้แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ณ โรงเรียนบุรารักษ์ โดยนางณัฐธิดา ปานม่วง ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวปทุมมา เพ็งวิชัย ครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นักเรียนปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพเดต: 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:27 น.
9 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการประชุมสัมมนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
วันที่อัพเดต: 10 ม.ค. 2560 เวลา 09:33 น.
9 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รับมอบพัดลมระบายอากาศ ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 30 ตัว จาก บริษัท สวอน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
วันที่อัพเดต: 10 ม.ค. 2560 เวลา 09:35 น.
9 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน และนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2560 เวลา 10:16 น.
8 มกราคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สวัสดีปีใหม่ 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบเทียบโอนประสบการณ์วันอาทิตย์
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2560 เวลา 09:56 น.
6 มกราคม 2560 นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และนายกรีพล ศิริบุญสุข ครูสาขางานเครื่่องมือกล เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ นายจิรายุทธ เดชธำรง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2560 เวลา 09:40 น.
4 มกราคม 2560 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และนายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครูสาขางานยานยนต์ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่สถานประกอบการที่มีอุปการคุณแก่วิทยาลัยฯ กรมการขนส่งนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2560 เวลา 09:38 น.
30 ธันวาคม 2559 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  แด่ นายรังสรรค์ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 16:43 น.
30 ธันวาคม 2559 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยบริการอาชีวะอาสา พักรถ/พักคน ตรวจสภาพ ซ่อมรถ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ ศูนย์บริการ กม.26 บางนาตราด
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 16:30 น.
29 ธันวาคม 2559 นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดอาชีวะอาสา บริการตรวจ/ซ่อม พักรถ พักคน อศจ.สมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 16:21 น.
28 ธันวาคม 2559 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดอาชีวะอาสา บริการฟรี การตรวจสภาพรถและให้บริการในจุดต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 15:48 น.
>>28 ธันวาคม 2559 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร นายธนกฤต แย้มเผื่อน นายสมปอง สิขเรศ นางอุบล สารากิจ เข้าคาราวะและอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560 แด่ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 15:48 น.
27 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พร้อมทั้งทำบุญฉลองอาคารหลังใหม่ (อาคารชัยพฤกษ์) พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระพระภิกษุสงจำนวน 9 รูป
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 16:04 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<
วันที่อัพเดต: 26 ธ.ค. 2559 เวลา 09:20 น.
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน<<<
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:23 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)<<<
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:25 น.
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ๒๕๕๙  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 30 พ.ย. 2559 เวลา 11:20 น.
>>>รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) <<<
วันที่อัพเดต: 13 ม.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<
วันที่อัพเดต: 26 ธ.ค. 2559 เวลา 09:20 น.
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน<<<
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:23 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)<<<
วันที่อัพเดต: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:25 น.
>>>Download<<< แบบฟอร์มใบสมัครสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2559
วันที่อัพเดต: 17 พ.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
>>>ดาวน์โหลด >>ข้อมูลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่อัพเดต: 15 พ.ย. 2559 เวลา 10:11 น.
กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2559 เวลา 13:19 น.
เอกสารมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้  สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ดาวน์โหลดได้ที่นี้
วันที่อัพเดต: 20 ต.ค. 2559 เวลา 14:44 น.
ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพ
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 09:01 น.

>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<


วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:35 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา