ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ประกาศวิทยาลัย


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 148


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 148

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 148 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ ที่ รายวิชา ครูผู้สอน จำนวนช…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระบบปกติ รุ่นที่ 148

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 148 ระบบปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ…

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 …

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจ ATK สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจ ATK สำหรับครูที่ปรึกษา นักเรียน ปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา และครูผู้สอนหลั…

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การเลื่อนกำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 147 และการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ในหลักสูตร ปวช. และ ปวส.

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง การเลื่อนกำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 147 และการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ในหลักสูตร ปวช. และ ป…

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด ด้…

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง เผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ