ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ประกาศวิทยาลัย


ห้องเรียนออนไลน์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และรอบที่ 2 วันที่ 26 …

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ดังนี้ 1.หลักสูตร ปวช. และปวส. (ทุกระดับชั้น และสาขางาน) เปิดเรียนวันท…

ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

www.ครูพร้อม.com

“ครูพร้อม” เป็น Web Portal จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริมแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ โดยจะเป็นคลังสื่…

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน Blended Learning ในหลักสูตร …

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147เริ่มเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ กรกฎาคม 2564 ขอเ…

เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 ก.พ. 64 พร้อมด้วยมาตรการการป้องกัน COVID-19

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 ก.พ. 64 พร้อมด้วยมาตรการการป้องกัน COVID-19 ที่เข้มงวด มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้…