เมนูหลัก
 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 "หนุมานเกมส์" ณ สนามกีฬา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 "หนุมานเกมส์" ณ สนามกีฬา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร "หนุมานเกมส์" การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2560 ณ  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร "หนุมานเกมส์" การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2560 ณ  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
 
ผู้อำนวยการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ทำบุญเลี้ยงพระเพล) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายธนกฤต แย้มเผื่อน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี ผู้อำนวยการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม...
วันที่อัพเดต: 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:26 น.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ นายสมปอง สิขเรศ เป็นประธาน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  นางอุบล สาขากิจ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมนนทรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ...
วันที่อัพเดต: 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.
พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา...
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:22 น.
ท่านองคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาในโครงกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 5 ท่านองคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:22 น.
ครูนิภา แตงแจ้ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน) รอบสอง แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการจัดอบรม ณ อาคาร 4 ชั้น ครูนิภา แตงแจ้ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน) รอบสอง แก่ประชาชนทั่วไป...
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.
ผู้อำนวยการจาก Korea Education Center มาเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวเกาหลี พร้อมจะสนับสนุน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียน Nail art พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการจาก Korea Education Center มาเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวเกาหลี พร้อมจะสนับสนุน อุปกรณ์...
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดอบรม ฟรี!! การทำดอกไม้จันทน์ ดอกเดฟโฟดิล (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดอบรม ฟรี!! การทำดอกไม้จันทน์ ดอกเดฟโฟดิล (ดอกดารารัตน์)...
วันที่อัพเดต: 9 มิ.ย. 2560 เวลา 20:12 น.
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู...
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 17:16 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่ การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560...
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 16:59 น.
รายงานผลการรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133
วันที่อัพเดต: 23 ส.ค. 2560 เวลา 16:23 น.
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 "หนุมานเกมส์" ณ สนามกีฬา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่อัพเดต: 21 ก.ค. 2560 เวลา 16:20 น.
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร "หนุมานเกมส์" การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2560 ณ  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 21 ก.ค. 2560 เวลา 16:03 น.
ผู้อำนวยการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ทำบุญเลี้ยงพระเพล) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายธนกฤต แย้มเผื่อน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี
วันที่อัพเดต: 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:26 น.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ นายสมปอง สิขเรศ เป็นประธาน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  นางอุบล สาขากิจ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมนนทรี
วันที่อัพเดต: 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.
พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:22 น.
ท่านองคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาในโครงกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 5
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:22 น.
ครูนิภา แตงแจ้ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน) รอบสอง แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการจัดอบรม ณ อาคาร 4 ชั้น
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.
ผู้อำนวยการจาก Korea Education Center มาเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวเกาหลี พร้อมจะสนับสนุน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียน Nail art พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
วันที่อัพเดต: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดอบรม ฟรี!! การทำดอกไม้จันทน์ ดอกเดฟโฟดิล (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙
วันที่อัพเดต: 9 มิ.ย. 2560 เวลา 20:12 น.
>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:15 น.
>>>เรียนฟรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกแดฟโฟดิว) 
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:35 น.
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:13 น.
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 17:16 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 16:59 น.
การสัมมนานักเรียนหลังสิ้นสุดการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังปัญหาการฝึกอาชีพ 
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 11:53 น.
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประเภทวิจัยนโยบายและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีท่านรองผู้อำนยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 12:02 น.
>>> แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้น ปวช. 2,3  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  และปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ ชั้น ปวช. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:10 น.
10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย มีการจัดกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:09 น.
12 เมษายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ของอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ในการให้บริการตรวจเช็ครถ แก่ประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์ครับ ณ ปั๊ม ปตท.กม.29 ถนนบางนา-ตราด
วันที่อัพเดต: 12 เม.ย. 2560 เวลา 16:04 น.
รายงานผลการรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133
วันที่อัพเดต: 23 ส.ค. 2560 เวลา 16:23 น.
>>>เรียนฟรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกแดฟโฟดิว) 
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:35 น.
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:13 น.
>>> แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้น ปวช. 2,3  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  และปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ ชั้น ปวช. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:10 น.
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2560 เวลา 14:21 น.
กำหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 17:57 น.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่อัพเดต: 6 เม.ย. 2560 เวลา 20:00 น.
>>> ประกาศ!! แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Cadsoft Eagle <<<
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
>>>Download  แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ระยะสั้น)  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ปวช. ผ่านระบบบริหารจัดการงาน RMS2017 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:03 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา