วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Slide 1
Slide 3
Red business border, modern background design vector
previous arrow
next arrow


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 155


ช่องทางออนไลน์

กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลั…


ประกาศวิทยาลัย

อ่านข่าวทั้งหมด คลิก…