เมนูหลัก

 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมและแผนจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีความงามเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ โดย ชมรมครูเทคโนโลยีความงาม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมและแผนจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีความงามเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ โดย ชมรมครูเทคโนโลยีความงาม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
 
21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพเทคโนโลยีความงาม เกี่ยวกับ ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเปิดกิจการ ด้านการนวดน้ำมันอโรมา และ นวดสปาเท้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   
21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพเทคโนโลยีความงาม เกี่ยวกับ ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเปิดกิจการ ด้านการนวดน้ำมันอโรมา และ นวดสปาเท้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   
 
21 มีนาคม2560 รองฯอุบล สารากิจ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขางานที่มีการเรียนการสอนเทียบโอนฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 21 มีนาคม2560 รองฯอุบล สารากิจ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขางานที่มีการเรียนการสอนเทียบโอนฯ...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:53 น.
20-24 มีนาคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ และ นายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครูสาขางานยานยนต์ เข้าร่วมโครงการอบรมฮอนด้า สมาร์ทเทคโนโลยี PCX150 smart key ภายใต้โครงการ one dealer one college ให้ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 321 แห่ง 20-24 มีนาคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ และ นายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครูสาขางานยานยนต์...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน และรองฯอุบลสารากิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษา สาขาธุรกิจสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน และรองฯอุบลสารากิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษา สาขาธุรกิจสถานพยาบาล...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:42 น.
20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ กล่าวเปิดการอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙)  สอนโดย ครูนิภา แตงแจ้ (สอนฟรี) 20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ กล่าวเปิดการอบรมการทำดอกไม้จันทน์...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:36 น.
18 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี กับนักเรียน มูลนิธิพระดาบส ในการจบหลักสูตรเคหะบริบาล ณ วังสวนกุหลาบ 18 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี กับนักเรียน มูลนิธิพระดาบส...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:27 น.
18 มีนาคม 2560 นางอุบล สารากิจรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีในการจบการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรเคหะบริบาล ณ มูลนิธิพระดาบส 18 มีนาคม 2560 นางอุบล สารากิจรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:20 น.
17 มี.ค. 60 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ และคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 17 มี.ค. 60 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:17 น.
17 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เพื่อประสานงานร่วมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 17 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:12 น.
15 มีนาคม 2560 กศน.บางเสาธง มาเข้าร่วมหารือแนวทางแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ฯ โดยมี ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ,รองฯอุบล สารากิจ ,ครูศักดิ์ ศศิกุลกมล ,ครูเจษฎา ศิรินภาทรัพย์ และครูเสฐียรพงษ์ เอียดคง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 15 มีนาคม 2560 กศน.บางเสาธง มาเข้าร่วมหารือแนวทางแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:06 น.
ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมและแผนจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีความงามเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ โดย ชมรมครูเทคโนโลยีความงาม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 16:10 น.
21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพเทคโนโลยีความงาม เกี่ยวกับ ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเปิดกิจการ ด้านการนวดน้ำมันอโรมา และ นวดสปาเท้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 16:15 น.
>>> ประกาศ!! แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Cadsoft Eagle <<<
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
>>>Download  แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ระยะสั้น)  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
21 มีนาคม2560 รองฯอุบล สารากิจ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขางานที่มีการเรียนการสอนเทียบโอนฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:53 น.
20-24 มีนาคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ และ นายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครูสาขางานยานยนต์ เข้าร่วมโครงการอบรมฮอนด้า สมาร์ทเทคโนโลยี PCX150 smart key ภายใต้โครงการ one dealer one college ให้ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 321 แห่ง
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน และรองฯอุบลสารากิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษา สาขาธุรกิจสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:42 น.
20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ กล่าวเปิดการอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙)  สอนโดย ครูนิภา แตงแจ้ (สอนฟรี)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:36 น.
18 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี กับนักเรียน มูลนิธิพระดาบส ในการจบหลักสูตรเคหะบริบาล ณ วังสวนกุหลาบ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:27 น.
18 มีนาคม 2560 นางอุบล สารากิจรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีในการจบการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรเคหะบริบาล ณ มูลนิธิพระดาบส
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:20 น.
17 มี.ค. 60 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ และคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:17 น.
17 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เพื่อประสานงานร่วมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:12 น.
15 มีนาคม 2560 กศน.บางเสาธง มาเข้าร่วมหารือแนวทางแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ฯ โดยมี ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ,รองฯอุบล สารากิจ ,ครูศักดิ์ ศศิกุลกมล ,ครูเจษฎา ศิรินภาทรัพย์ และครูเสฐียรพงษ์ เอียดคง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:06 น.

15 เมษายน 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ประธานกล่าวเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสำถานศึกษา RMS 2013 และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม โดย นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ


วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 14:57 น.
14 มี.ค.2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดอาชีวศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สอศ. โดยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ประธานการประชุม ณ วก.พระสมุทรเจดีย์
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 14:39 น.
13-15 มีนาคม 2560 ผอ. ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1 โดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาววรรณี โกมลกวิน และนางอุษา คงภักดี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 14:21 น.
9 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 โดยเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการชั้นนำ และรุ่นพี่ที่จบการศึกษาอีกทั้งยังประกอบธุรกิจส่วนตัว เพื่อแนะแนวทางการเรียนและการทำงานในอนาคตให้แก่นักเรียน
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 13:55 น.
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ปวช. ผ่านระบบบริหารจัดการงาน RMS2017 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:03 น.
7 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วย ครูศุภเดช เมืองเงิน หัวหน้างานแนะแนวฯ นำนักเรียน 7 คน เข้ารับทุนการศึกษา "ทุนลูกพ่อ" บริษัทในเครือสมบูรณ์กรุ๊ป ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสทางการศึกษา
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 16:29 น.
6-10 มีนาคม 2560 นักเรียน ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการบวชเนกขัมมะ ณ วัดชัยมงคล โดยมี รองฯสมปอง สิขเรศ และคณะครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียนเข้าปฏิบัติธรรม
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 12:04 น.
>>> ประกาศ!! แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Cadsoft Eagle <<<
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
>>>Download  แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ระยะสั้น)  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ปวช. ผ่านระบบบริหารจัดการงาน RMS2017 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:03 น.
>>>ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560<<<
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 18:11 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดสถานศึกษา RMS2013
วันที่อัพเดต: 22 ก.พ. 2560 เวลา 10:06 น.
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2560 เวลา 19:06 น.
กำหนดการ ติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2560 เวลา 13:58 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ปวช ปีการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 16 ก.พ. 2560 เวลา 18:40 น.
แบบฟอร์มต่างๆ  (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)
วันที่อัพเดต: 9 ก.พ. 2560 เวลา 10:44 น.
>>> Download <<< แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน และแบบฟอร์มสรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานโครงการนักเรียน นักศึกษา
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 16:45 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา