วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีเปิด “งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฮร์โชว์ 2023” ฉลองครบรอบ 20 ปี หนังสือแฮร์แอนด์บิวตี้

นายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิด “งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฮร์โชว์ 2023” ฉลองครบรอบ 20 ปี หนังสือแฮร์แอนด์บิวตี้ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร