วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 154

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 154
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 3 สิงหาคม 2566
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00น.)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
แผนกวิชาช่างยนต์
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์ครูอำนวย150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
2งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลครูศิริพันธ์75/75เช้า160/16015
3งานซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์ครูสุวัฒน์75/75เช้า160/16015
4งานซ่อมระบบช่วงล่างรถยนต์ครูอาทิตย์75/75บ่าย160/16015
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ครูมงคล75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
6งานเชื่อมมิก-แม็กครูทิชชา75/75เช้า160/16015
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150เช้า31015
8งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าครูวรพล75/75ค่ำ32015
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9งานเขียนโปรแกรมพื้นฐานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และ IOT เบื้องต้นครูศักราช150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
10งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครูสุธน75/75เช้า32015
11งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำขนาดเล็กครูสุธน75/75ค่ำ32015
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Words/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จตารางคำนวณ MS-Excelครูณัฐธิดา75/75เช้า77020
13โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshopครูพงศกร150เช้า76020
14การตลาดออนไลน์ครูพงศกร150บ่าย76020
15งานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet/อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tabletครูปฏิพัทธ์75/75เช้า32015
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
16งานดอกไม้สด/งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูจุรีรัตน์75/75บ่าย32020
17ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่นครูภูริชภูมิ150บ่าย31020
18งานบายศรีในโอกาสต่างๆครูดนุพล75เช้า16020
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
19การแต่งผมชายสมัยนิยมครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
20งานเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บโพลีเจลครูกุมาริกา150บ่าย31020
21งานตัดผมชายครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
แผนกธุรกิจสถานพยาบาล
22พื้นฐานในการบริบาลผู้สูงอายุครูดนุพล75บ่าย16020
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
23งานคุกกี้ เค้ก และการแต่งหน้าเค้กครูสุรีพร150เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
24งานอาหารไทย/ขนมไทยครูวิสาข์75/75เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
แผนกวิชาศิลปกรรม
25ขับร้องครูวราภรณ์150เช้า31020
26การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้นครูวัชรากร150เช้า31020
27นวดฝ่าเท้าเผื่อสุขภาพครูพรทิพย์75/75เช้า160/16020
แผนกวิชาและเครื่องแต่งกาย
28การทำแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นครูเทพรัตน์75/75เช้า32020
29งานเสื้อสมัยนิยม/งานกระโปรงสมัยนิยมครูวันเพ็ญ75/75บ่าย32020

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์-ศุกร์)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1ต่อเล็บอะคริลิคและการเพ้นท์เล็บ*ครูกุมาริกา30ค่ำ1,20015
2งานแต่งหน้าเบื้องต้น*ครูณัฐนรินทร์30บ่าย1,20015
3การเกล้าผมถักเปียครูสมพร75เช้า1,20020
4ลีลาศครูเชษฐา75บ่าย
ค่ำ
1,200
1,200
20
20
5งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75ค่ำ1,20020

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
แผนกวิชาช่างยนต์
1งานซ่อมสีรถยนต์โซลิคครูวัชรินทร์300เช้า-บ่าย1,51015
2งานซ่อมสีรถยนต์เมทัลลิค(วันอาทิตย์)ครูวัชรินทร์75เช้า-บ่าย1,20020
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารครูวรวุฒิ150เช้า31015
4งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/งานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมครูวรวุฒิ75/75บ่าย32015
5งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศครูวรวุฒิ75/75ค่ำ32015
แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม
6งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม*ครูเมธัส75เช้า1,20021
7เทคนิคการตัดผมชาย(วันอาทิตย์)*ครูระพีพัฒน์75เช้า-บ่าย1,20021
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
8ขนมอบยอดนิยม/อาหารว่างยอดนิยมครูเจษฎา75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
20
20

วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันค่าเรียนจำนวน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นครูพิมพ์ณดา30เสาร์1,20015
แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี
2เสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,20020
3กระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,20020
แผนกวิชาช่างยนต์
4ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ครูณรงศักดิ์45อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ
5งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กครูวรพล30อาทิตย์1,20015
6ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านครูวรพล30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรครูสุธน30อาทิตย์1,20015
8งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูสุธน30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
9เทคนิคการตัดผมชายครูกาญจนา75อาทิตย์1,20020
10เทคนิคการตัดซอยครูสมพร75อาทิตย์1,20020
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
11ธุรกิจกาแฟและแซนด์วิช*ครูวิสาข์30เสาร์1,20015
12ขนมเค้ก*ครูวิสาข์30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาศิลปกรรม
13งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75อาทิตย์1,20020
14งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือขั้นสูงครูพีระพล30อาทิตย์1,20015
15คีย์บอร์ดพื้นฐานครูวราภรณ์30อาทิตย์1,20015
16นวดฝ่าเท้าเผื่อสุขภาพครูพรทิพย์30อาทิตย์1,20015

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม