วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 155

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 155
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 24 ตุลาคม 2566 – 17 มกราคม 2567
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์

สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 6 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00น.)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
แผนกวิชาช่างยนต์
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์ครูอำนวย150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
4
11
2งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลครูศิริพันธ์150เช้า160/160155
3งานซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครูสุวัฒน์75/75บ่าย160/16015เต็ม
4งานซ่อมระบบช่วงล่างรถยนต์ครูอาทิตย์75/75เช้า160/160152
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5งานกลึงโลหะและงานกัดโลหะเบื้องต้นครูกรีพล150เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
5
0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ครูมงคล75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
0
1
7งานเชื่อมมิก-แม็ก/งานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าครูทิชชา75/75เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
0
0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
8งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี IOTครูวรพล75/75เช้า32015เต็ม
9งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150ค่ำ31015เต็ม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านครูศักราช75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
10
6
11งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครูสุธน75/75เช้า320154
12งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำขนาดเล็กครูสุธน75/75ค่ำ320151
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Words/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จตารางคำนวณ MS-Excelครูณัฐธิดา75/75เช้า770204
14โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshopครูพงศกร150เช้า760203
15การตลาดออนไลน์ครูพงศกร150ค่ำ7602014
16งานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet/อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tabletครูปฏิพัทธ์75/75เช้า320209
17เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครูปฏิพัทธ์ค่ำ151
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
18งานจัดช่อดอกไม้เชิงธุรกิจ/มาลัยมงคลครูจุรีรัตน์75/75บ่าย320201
19ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่นครูภูริชภูมิ150บ่าย31020เต็ม
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
20งานแต่งผมชายสมัยนิยมครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
30
30
28
19
21งานเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บโพลีเจลครูกุมาริกา150บ่าย3102012
22งานตัดผมชายครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
30
30
30
12
แผนกธุรกิจสถานพยาบาล
23พื้นฐานในการบริบาลผู้สูงอายุครูดนุพล75/75บ่าย320202
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
24งานโดนัท พัพ พาย เปี๊ยะ และขนมอบทั่วไปครูสุรีพร150เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
20
7
25งานอาหารไทย/ขนมไทยครูวิสาข์75/75เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
6
2
แผนกวิชาศิลปกรรม
26คีย์บอร์ด 2ครูวราภรณ์150เช้า3102520
27การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้นครูวัชรากร150เช้า310205
แผนกวิชาและเครื่องแต่งกาย
29งานสร้างแพตเทิร์นและตัดเย็บฯครูเทพรัตน์75/75เช้า32020เต็ม
30งานกระโปรงเบื้องต้น/งานเสื้อเบื้องต้นครูวันเพ็ญ75/75บ่าย32020เต็ม

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์-ศุกร์)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1งานเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บแบบอะคริลิค*ครูกุมาริกา30ค่ำ1,20015
2งานแต่งหน้าเบื้องต้น*ครูณัฐนรินทร์30บ่าย1,20015
3การสระผม-เซ็ทผมครูสมพร75เช้า1,20020
4การเกล้าผม-ถักเปียครูสมพร75เช้า1,20020
5ลีลาศครูเชษฐา75บ่าย
ค่ำ
1,200
1,200
20
20
6งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75ค่ำ1,20020

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
แผนกวิชาช่างยนต์
1งานผสมสีรถยนต์โซลิคครูวัชรินทร์150เช้า-บ่าย31015
งานบริการจักรยานยนต์ครูวัชรินทร์75/75เช้า31015
2งานซ่อมสีรถยนต์เมทัลลิค(วันอาทิตย์)ครูวัชรินทร์75เช้า-บ่าย1,20020
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครูวรวุฒิ150บ่าย31015
4งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศครูวรวุฒิ75/75เช้า
ค่ำ
32015
แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม
5งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม*ครูเมธัส75เช้า1,20021
6เทคนิคการตัดผมชาย(วันอาทิตย์)*ครูระพีพัฒน์75เช้า-บ่าย1,20021
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
7ขนมอบยอดนิยม/อาหารว่างยอดนิยมครูเจษฎา75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
8ขนมอบยอดนิยมครูเจษฎา75เช้า-บ่าย1,20020

วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันค่าเรียนจำนวน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1ครูพิมพ์ณดา75เสาร์1,20015
แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี
2เสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,20020
3กระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,20020
แผนกวิชาช่างยนต์
4ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ครูณรงศักดิ์45อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ
5งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กครูวรพล30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรครูสุธน30อาทิตย์1,20015
7งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูสุธน30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
8เทคนิคการตัดผมชายครูกาญจนา75อาทิตย์1,20020
9การสระผม-เซ็ทผมครูสมพร75อาทิตย์1,20020
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
10ธุรกิจกาแฟและแซนด์วิชครูวิสาข์30เสาร์1,20015
11อาหารไทย 1ครูวิสาข์30อาทิตย์1,20015
12ขนมคุกกี้ครูวิสาข์30อาทิตย์1,20015
13ขนมเค้กครูวิสาข์30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาศิลปกรรม
14งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ30อาทิตย์1,20020
15งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือขั้นสูงครูพีระพล30อาทิตย์1,20015
16งานพยากรณ์ด้วยเลข 7 ตัว 4 ฐานครูณัชชา75อาทิตย์1,20015
17คีย์บอร์ดพื้นฐานครูวราภรณ์30อาทิตย์1,20015
18นวดเท้าเผื่อสุขภาพครูพรทิพย์30อาทิตย์1,20015

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม