วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานตัดผมชาย ,งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม

วิชา งานตัดผมชาย,งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
จำนวน 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นายระพีพัฒน์ ศรีทะ, นางกาญจนา ปันจันทึก
แผนกวิชา เสริมสวย-ตัดผม
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า รอบค่ำ (สาขาปากน้ำ) ค่าสมัคร 310 บาท
วันอาทิตย์ (สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี) ค่าสมัคร 1,200 บาท

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน