วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมต้อนรับ Dr.Young-Saing Kim, นักวิจัยอาวุโส จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

นายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (โลแลน) ร่วมหารือ และร่วมต้อนรับ Dr.Young-Saing Kim, นักวิจัยอาวุโส จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Research Institute of Vocational Education and Training : KRIVET) และคณะ ในการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีความงาม โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร