วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 155


ช่องทางออนไลน์

กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม โครงการ Fix it จิตอาสา คาราวานความสุขบริการชุมชนในเขตพื้นที่บางเขน

นายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบหมายให้ ง…


ประกาศวิทยาลัย

อ่านข่าวทั้งหมด คลิก…