วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
จำนวน 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน ครูภิญญดา 084-491-4156
แผนกวิชา เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์

รายการสอน
การใช้จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มเดี่ยว, จักรพันริม, จักรสอย, จักรแท๊กกิ้ง, จักรติดกระดุม, จักรถักรังดุม, เสื้อเชิ้ต, เสื้อฮาวาย, กางเกงขาสั้น, กางเกงขายาว, กระโปรง, การสร้างแบบเสื้อบุรุษ – สตรี, ย่อ-ขยายแบบ, การปฏิบัติงานตัดเย็บหลักอุตสาหกรรม, ปะ แก้ ซ่อม เครื่องนุ่งห่ม และงานอื่นๆ