วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานมาลัยมงคล

วิชา งานมาลัยมงคล
จำนวน 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
โทรศัพท์ : 0909919085
แผนกวิชา ศิลปประดิษฐ์
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า (สาขาปากน้ำ) ค่าสมัคร 160 บาท

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ มัดดอกข่า การร้อยอุบะ มาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยเกลียว มาลัยแบนการประกอบมาลัยแบบต่างๆ การเก็บรักษา คิดราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน