วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า

วิชา งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า
จำนวน 60 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง
โทรศัพท์ : 0992129535
Line ID : Phurichaphum
แผนกวิชา ศิลปประดิษฐ์
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า รอบบ่าย (สาขาปากน้ำ) ค่าสมัคร 130 บาท

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเตรียม การเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า ออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากผ้า การคิดราคาต้นทุน และกำหนดราคาขาย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน