วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมงาน 9th anniversary hair master of Thailand 2023

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จ่าสิบตรีธีรพงษ์ หอมชื่น และครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม ได้รับเชิญจาก กลุ่มช่างตัดผมชาย ในการเข้าร่วมงาน 9th anniversary hair master of Thailand 2023 ภายในงานมีแสดงโชว์ผลงานของอาจารย์ช่างผมไทยและมีการออกบูธจำหน่ายสินค้ารวมถึงการจัดการประกวดการแข่งขันผมชายและผมหญิง ยุค 90 ณ เซ็นทรัลเวสเกต ฮอลล์ ชั้น 4 จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 #CVMเทคโนโลยีความงาม