วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานนวดหน้า-แต่งหน้า

วิชา งานนวดหน้า-แต่งหน้า
จำนวน 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท
ครูผู้สอน ครูวิชชญาภาณ์ ศรีพรม
แผนกวิชา เสริมสวย
เปิดสอน ระบบปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์, ระบบเลี้ยงตัวเอง เสาร์-อาทิตย์ รอบเช้า บ่าย และค่ำ

คำอธิบายรายวิชา
ผู้เรียนสามารถนวดหน้าและแต่งหน้าได้ด้วยตัวเองและรับงานนวดหน้าแต่งหน้าทั่วไป ได้

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน