วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 153

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 153
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00น.)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
แผนกวิชาช่างยนต์
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์ครูอำนวย150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
2งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลครูศิริพันธ์75/75เช้า16015
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น/งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลครูกรีพล75/75เช้า32015
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ครูมงคล75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
5งานเชื่อมมิก-แม็กครูทิชชา75เช้า16015
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าครูวรพล75/75เช้า32015
7งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/งานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมครูวรวุฒิ75/72เช้า31415
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
8งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150ค่ำ31015
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/งานซ่อมและบำรุงรักษาตู้เย็นครูวรวุฒิ75/75ค่ำ32015
10งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/งานซ่อมเครื่องขยายเสียงครูศักราช75/75เช้า32015
11งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว/งานเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครูศักราช75/75ค่ำ32015
12งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์/งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูสุธน75/75เช้า32015
13งานติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำขนาดเล็ก/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยครูสุธน75/75ค่ำ32015
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Words/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จตารางคำนวณ MS-Excelครูณัฐธิดา75/75เช้า77020
15โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshopครูพงศกร150เช้า76020
16งานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet/อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tabletครูปฏิพัทธ์75/75เช้า32015
17โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน Adobe Illustratorครูกนกพร75เช้า38520
18โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ Microsoft Publisherครูนุชจิรา75/75เช้า38520
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
19งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากหนังครูสุทธภา75เช้า16020
20งานดอกไม้สดครูจุรีรัตน์75บ่าย16020
21ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่นครูภูริชภูมิ150บ่าย31020
22งานบายศรีในโอกาสต่างๆครูดนุพล75บ่าย16020
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
23ตัดผมชายครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
24งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิคครูกุมาริกา75เช้า16020
25การแต่งผมชายสมัยนิยมครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
แผนกธุรกิจสถานพยาบาล
26พื้นฐานในการบริบาลผู้สูงอายุครูดนุพล75เช้า16020
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
27งานโดนัท พัฟ พาย เพี๊ยะ และขนมอบทั่วไปครูสุรีพร150เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
28งานอาหารไทย/ขนมไทยครูวิสาข์75/75เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
29การตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์75/75เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
แผนกวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
30การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้นครูวัชรากร150เช้า31020
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
31คีย์บอร์ด 2 (Keyboard Performance 2)ครูวราภรณ์150เช้า31020
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นครูพิมพ์ณดา75บ่าย16020

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์ศุกร์)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิค*ครูกุมาริกา30ค่ำ1,20015
2งานแต่งหน้าเบื้องต้น*ครูณัฐนรินทร์30บ่าย1,20015
3งานซอยผม-ดัดผมครูสมพร75เช้า1,20020
4ลีลาศครูเชษฐา75บ่าย
ค่ำ
1,200
1,200
20
20
5งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75บ่าย1,20020

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1งานตัดผมชาย*ครูเมธัส75เช้า1,20021
2งานตัดผมชาย(วันอาทิตย์)*ครูระพีพัฒน์75เช้า-บ่าย1,20021
3งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้นครูกัลญศักดิ์450เช้า-บ่าย1,06015

วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันค่าเรียนจำนวน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นครูพิมพ์ณดา30เสาร์1,20015
แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี
2เสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,20020
3กระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,20020
แผนกวิชาช่างยนต์
4งานระบบปรับอากาศรถยนต์ครูณรงศักดิ์30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ
5งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังครูวรพล30อาทิตย์1,20015
6งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศครูวรพล30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรครูสุธน30อาทิตย์1,20015
8งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูสุธน30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
9งานตัดผมชายครูกาญจนา75อาทิตย์1,20020
10งานสระผม-เซ็ทผมครูสมพร75อาทิตย์1,20020
11งานซอยผม-ดัดผมครูทักษิณา75อาทิตย์1,20020
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
12ธุรกิจกาแฟและแซนด์วิช*ครูวิสาข์30เสาร์1,20015
13อาหารไทย*ครูวิสาข์30อาทิตย์1,20015
14คุกกี้*ครูวิสาข์30อาทิตย์1,20015
15เค้ก*ครูวิสาข์30อาทิตย์1,20015
แผนกวิชาโหราศาสตร์
16งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75อาทิตย์1,20020
17งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือครูพีระพล75อาทิตย์1,20020
18งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือขั้นสูงครูพีระพล30อาทิตย์1,20015

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม