วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม โครงการ Fix it จิตอาสา คาราวานความสุขบริการชุมชนในเขตพื้นที่บางเขน

นายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ Fix it จิตอาสา คาราวานความสุขบริการชุมชนในเขตพื้นที่บางเขน ประจำปีงบประมาณ 2566 บริการตัดผมฟรี ณ ชุมชนอนันต์สุขสันต์ 18-19-20 บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566