วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีความงาม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ

🇹🇭

ครั้งที่ 31

🎊 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีความงาม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ 🇹🇭 ครั้งที่ 31 ดังนี้

🥇1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

🥈2. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

🥉3. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง