วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการตัดผมนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

นายกมล เรียงไธสง มอบหมายให้ ครูกาญจนา ปันจันทึก หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างตัดผม-เสริมสวย ให้บริการตัดผมนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ