วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ระบบปกติและระบบเลี้ยงตัวเอง

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147
เริ่มเรียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการเรียนของประชาชนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น >>>คลิก<<<

เรียนวันปกติ จันทร์-ศุกร์/ยกเว้นวันหยุด

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
คน
รับอีก
1งานซ่อมจักรยานยนต์ครูอำนวย150เช้า
ค่ำ
31015
15
เต็ม
เต็ม
2งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150เช้า
ค่ำ
31015
15
เต็ม
เต็ม
3งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครูศักดิ์150เช้า31015เต็ม
4งานเค้ก คุกกี้ และการแต่งหน้าเค้กครูสุรีพร150เช้า
บ่าย
31020
20
เต็ม
เต็ม
5งานอาหารว่างยอดนิยม/ขนมไทยครูวิสาข์75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
32020
20
เต็ม
8
6งานกระโปรงสมัยนิยม/เสื้อสมัยนิยมครูรัชเกล้า75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
32020
20
เต็ม
1
7งานเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครูภิญญดา150บ่าย31020เต็ม
8งานตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมครูภิญญดา150เช้า31020เต็ม
9งานแต่งผมชายสมัยนิยมครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
31020
20
3
7
10งานตัดผมชายครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
31020
20
เต็ม
เต็ม
11งานสระผม – เซทผม /งานนวดหน้า – แต่งหน้าครูทักษิณา75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
32020
20
เต็ม
9
12งานพวงกุญแจผ้าและที่ครอบกุญแจครูภูริชภูมิ150
150
เช้า
บ่าย
31020
20
12
11
13งานมาลัยมงคลครูจุรีรัตน์75เช้า1602015
14งานแกะสลักผักและผลไม้ในงานอาหารครูจุรีรัตน์75ค่ำ16020
15งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,20020
16การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร75เช้า1,20020

หลักสูตรพิเศษเรียน วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันที่เรียนค่าเรียนจำนวน
คน
รับอีก
1งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,20020
2งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,20020
3งานเสื้อสมัยนิยมครูณภัทร75อาทิตย์1,20020
4งานตัดผมชายครูกาญจนา75อาทิตย์1,20020
5งานเกล้าผม – ถักเปียครูสมพร75อาทิตย์1,20020
6ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น/ชั้นกลางครูปานิศรา30อาทิตย์1,20020
7งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือครูพีระพล30อาทิตย์1,20020
10งานบำรุงรักษารถยนต์ครูศุภเดช75อาทิตย์1,20020
11งานเครื่องมือกลเบื้องต้นครูกรีพล75อาทิตย์1,20020
12งานเขียนแบบเครื่องมือกล 2 มิติครูสุทธภา30เสาร์1,20020
13งานเขียนแบบเครื่องมือกล 2 มิติครูปฏิพัทธ์30อาทิตย์1,20020
15งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศครูวรพล30อาทิตย์1,20020
16งานซ่อมเครื่องปรับอากาศครูวรพล30อาทิตย์1,20020
19งานอาหารไทยยอดนิยมครูวิสาข์30อาทิตย์1,20020
20งานเครื่องดื่มสมุนไพรครูวิสาข์6อาทิตย์
21งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูจุรีรัตน์30อาทิตย์1,20020
22งานจัดช่อดอกไม้มงคลสมรสครูจุรีรัตน์30อาทิตย์1,20020

สาขาบางพลี

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำชั่วโมงภาคค่าเรียนจำนวนคนรับอีก
1งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้นครูกัลญศักภิ์450เช้า1,06015
2งานซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้นครูอภินันท์450เช้า1,06015
3งานเปลี่ยนสีผม / งานซอยผม -ดัดผมครูวิชชญาภาณ์75/75เช้า32020
4งานนวดหน้า – แต่งหน้า / งานเกล้าผม – ถักเปียครูวิชชญาภาณ์75/75บ่าย32020
5งานตัดผมชาย (วันอาทิตย์)ครูระพีพัฒน์75เช้า1,20020
6งานตัดผมชาย (จ – ศ)ครูเมธัส150เช้า2,40020

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โทร.02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน
รับสมัครทุกวันตามเวลาราชการ 08.00 – 16.30 น.