วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 152

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 152
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00น.)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์ครูอำนวย150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
15
11
2งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
/งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว
ครูศักราช75/75ค่ำ320157
3งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
/งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ครูศักราช75/75เช้า3201512
4งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
ครูมงคล75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
15
15
5งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ครูวรพล75/75ค่ำ320154
6งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150เช้า310155
7โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Word
/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปคำนวณ MS-Excel
ครูณัฐธิดา75/75เช้า
ค่ำ
770
770
20
20
19
20
8โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshopครูพงศกร150เช้า7602017
9งานดอกไม้สดครูจุรีรัตน75เช้า1602019
10งานมาลัยครูจุรีรัตน์75ค่ำ1602020
11งานผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่นครูภูริชภูมิ150
150
บ่าย
ค่ำ
310
310
20
20
4
19
12งานแต่งผมชายสมัยนิยม*ครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
11
20
13งานตัดผมชาย*ครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
7
17
14งานคุกกี้ เค้ก และแต่งหน้าเค้กครูสุรีพร150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
5
11
15งานอาหารไทย/ขนมไทยครูวิสาข์75/75เช้า3202017
16งานอาหารว่างยอดนิยม/ขนมไทยครูวิสาข์75/75ค่ำ3202019
17งานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครูดนุพร75เช้า1602020
18งานบายศรีในโอกาสต่างๆครูดนุพร75บ่าย1602012
19งานการตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์75เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
14
18
20เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSRL เบื้องต้นครูวัชรากร150เช้า3102019
21การขับร้อง Voiceครูวราภรณ์150
75
เช้า
ค่ำ
310
160
20
20
13
19

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์ศุกร์)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75บ่าย1,20021
2งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิค*ครูกุมาริกา30ค่ำ1,20015
3งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,20021
4งานแต่งหน้าเบื้องต้น*ครูณัฐนรินทร์75บ่าย1,20021
5งานเทคนิคการซอยผม/ดัดผมครูสมพร75เช้า1,20021

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1งานตัดผมชาย*ครูเมธัส75เช้า1,20021
2งานตัดผมชาย(วันอาทิตย์)*ครูระพีพัฒน์75เช้า-บ่าย1,20021
3งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้นครูกัลญศักดิ์450เช้า-บ่าย1,06015

วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันเปิดเรียนค่าเรียนจำนวน
1งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,200
2งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,200
3งานซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ครูณรงศักดิ์30อาทิตย์1,200
4งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เชิงการเกษตรครูสุธน30อาทิตย์1,200
5งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูสุธน75อาทิตย์1,200
6งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กครูวรพล30อาทิตย์1,200
7ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านครูวรพล30อาทิตย์1,200
8งานตัดผมชาย*ครูกาญจนา75อาทิตย์1,200
9งานเกล้าผม/ถักเปียครูสมพร75อาทิตย์1,200
10งานซอยผม/ดัดผมครูทักษิณา75อาทิตย์1,200
11ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นครูพิมพ์ณดา30เสาร์1,200
12งานพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทยครูพีระพล75อาทิตย์1,200
13งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75อาทิตย์1,200
14ธุรกิจกาแฟโบราณ/แซนด์วิชครูวิสาข์30เสาร์1,200
15งานคุกกี้ครูวิสาข์30อาทิตย์1,200
16งานเค้กครูวิสาข์30อาทิตย์1,200

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม