เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 152

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 152
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00น.)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์ครูอำนวย150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
2งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
/งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว
ครูศักราช75/75ค่ำ32015
3งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
/งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ครูศักราช75/75เช้า32015
4งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
ครูมงคล75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
5งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ครูวรพล75/75ค่ำ32015
6งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150เช้า31015
7โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Word
/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปคำนวณ MS-Excel
ครูณัฐธิดา75/75เช้า
ค่ำ
770
770
20
20
8โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshopครูพงศกร150เช้า76020
9การตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ทั่วไปครูพงศกร150บ่าย31015
10งานดอกไม้สด/งานมาลัยครูจุรีรัตน์75/75เช้า32020
11งานผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่นครูภูริชภูมิ150
150
บ่าย
ค่ำ
310
310
20
20
12งานแต่งผมชายสมัยนิยม*ครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
13งานตัดผมชาย*ครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
14งานคุกกี้ เค้ก และแต่งหน้าเค้กครูสุรีพร150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
15งานอาหารไทย/ขนมไทยครูวิสาข์75/75เช้า32020
16งานอาหารว่างยอดนิยม/ขนมไทยครูวิสาข์75/75ค่ำ32020
17งานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครูดนุพร75เช้า16020
18งานบายศรีในโอกาสต่างๆครูดนุพร75บ่าย16020
19งานการตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์75เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
20เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSRL เบื้องต้นครูวัชรากร150เช้า31020
21การขับร้อง Voiceครูวราภรณ์150เช้า31020

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์ศุกร์)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75บ่าย1,20021
2งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิค*ครูกุมาริกา30ค่ำ1,20015
3งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,20021
4งานแต่งหน้าเบื้องต้น*ครูณัฐนรินทร์75บ่าย1,20021
5งานเทคนิคการซอยผม/ดัดผมครูสมพร75เช้า1,20021

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1งานตัดผมชาย*ครูเมธัส75เช้า1,20021
2งานตัดผมชาย(วันอาทิตย์)*ครูระพีพัฒน์75เช้า-บ่าย1,20021
3งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้นครูกัลญศักดิ์450เช้า-บ่าย1,06015

วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันเปิดเรียนค่าเรียนจำนวน
1งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,200
2งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,200
3งานซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ครูณรงศักดิ์30อาทิตย์1,200
4งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เชิงการเกษตรครูสุธน30อาทิตย์1,200
5งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูสุธน75อาทิตย์1,200
6งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กครูวรพล30อาทิตย์1,200
7ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านครูวรพล30อาทิตย์1,200
8งานตัดผมชาย*ครูกาญจนา75อาทิตย์1,200
9งานเกล้าผม/ถักเปียครูสมพร75อาทิตย์1,200
10งานซอยผม/ดัดผมครูทักษิณา75อาทิตย์1,200
11ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น30อาทิตย์1,200
12งานพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทยครูพีระพล75อาทิตย์1,200
13งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีครูแพรพรรณ75อาทิตย์1,200
14ธุรกิจกาแฟโบราณ/แซนด์วิชครูวิสาข์30เสาร์1,200
15งานคุกกี้ครูวิสาข์30อาทิตย์1,200
16งานเค้กครูวิสาข์30อาทิตย์1,200

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม