วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ประกาศ และเอกสารประกวดราคาชื้อชุดปฎิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 2

เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ประกาศ และเอกสารประกวดราคาชื้อชุดปฎิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)