วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) นั้น บัดนี้ การเลือกสรรฯ ของวิทยาลัยได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ