วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกพร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกพร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More