เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147
เริ่มเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ กรกฎาคม 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการเรียนของประชาชนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น >>>คลิก<<<

เรียนวันปกติ จันทร์-ศุกร์/ยกเว้นวันหยุด

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
คน
รับอีก
1งานซ่อมจักรยานยนต์ครูอำนวย150เช้า
ค่ำ
31015
15
2งานซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์/งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีดครูณรงศักดิ์75/75เช้า
ค่ำ
32015
15
3งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลครูดนัย150เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
4งานเขียนแบบเครื่องมือกล 2 มิติ(ด้วยโปรแกรม CAD3D)ครูณภาวรรณ30เช้า7015
5งานชุบเคลือบผิวโลหะครูอิทธิพล30เช้า7015
6งานเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อม Inverterครูอิทธิพล30บ่าย7015
7งานซ่อมและบำรุงรักษาตู้เย็น/งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครูวรวุฒิ75/75เช้า32015
8งานซ่อมวงจรไฟฟ้าตู้เย็นโนฟรอสครูวรวุฒิ30บ่าย7015
9งานซ่อมพัดลมไฟฟ้าครูวรวุฒิ30บ่าย7015
10งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150เช้า
ค่ำ
31015
15
11งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูอภิชาต75เช้า16015
12งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครูศักดิ์150เช้า31015
13งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/งานเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าครูเสกสรรค์75/75เช้า
ค่ำ
32015
15
14งานเค้ก คุกกี้ และการแต่งหน้าเค้กครูสุพัชรินทร์150เช้า
บ่าย
31020
20
15งานอาหารว่างยอดนิยม/ขนมไทยครูวิสาข์75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
32020
20
16งานแปรรูปอาหาร/งานอาหารญี่ปุ่นครูสุรีพร75/75บ่าย32020
17งานกระโปรงสมัยนิยม/เสื้อสมัยนิยมครูรัชเกล้า75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
32020
20
18งานเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครูภิญญดา150บ่าย31020
19งานตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมครูภิญญดา150เช้า31020
20งานแต่งผมชายสมัยนิยมครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
31020
20
21งานตัดผมชายครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
31020
20
22งานสระผม – เซทผม /งานนวดหน้า – แต่งหน้าครูทักษิณา75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
32020
20
23งานพวงกุญแจผ้าและที่ครอบกุญแจครูภูริชภูมิ150
150
เช้า
บ่าย
31020
20
24งานมาลัยมงคลครูจุรีรัตน์75เช้า16020
25งานแกะสลักผักและผลไม้ในงานอาหารครูจุรีรัตน์75ค่ำ16020
26งานใช้โปรแกรม MS-Windows Word และ Excelครูเจษฎา150เช้า76020
27งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,20020
28งานเขียนโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า(PLC)ครูสหยศ30ค่ำ1,20020
29ตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
20
30ธุรกิจรับพิมพ์งานครูศิรินภา75
75
เช้า
บ่าย
160
160
20
31งานเครื่องมือกลเบื้องต้นครูกรีพล75ค่ำ1,20020
32การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร75เช้า1,20020

หลักสูตรพิเศษเรียน วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันที่เรียนค่าเรียนจำนวน
คน
รับอีก
1งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,20020
2งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,20020
3งานเสื้อสมัยนิยมครูณภัทร75อาทิตย์1,20020
4งานตัดผมชายครูกาญจนา75อาทิตย์1,20020
5งานเกล้าผม – ถักเปียครูสมพร75อาทิตย์1,20020
6ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น/ชั้นกลางครูปานิศรา30อาทิตย์1,20020
7งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือครูพีระพล30อาทิตย์1,20020
8งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กครูเสฐียรพงษ์75อาทิตย์1,20020
9งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กครูเสฐียรพงษ์75อาทิตย์1,20020
10งานบำรุงรักษารถยนต์ครูศุภเดช75อาทิตย์1,20020
11งานเครื่องมือกลเบื้องต้นครูกรีพล75อาทิตย์1,20020
12งานเขียนแบบเครื่องมือกล 2 มิติครูสุทธภา30เสาร์1,20020
13งานเขียนแบบเครื่องมือกล 2 มิติครูปฏิพัทธ์30อาทิตย์1,20020
14งานเขียนแบบเครื่องมือกล 3 มิติด้วยโปรแกรม Solidwork เบื้องต้นครูณภาวรรณ75อาทิตย์1,20020
15งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศครูวรพล30อาทิตย์1,20020
16งานซ่อมเครื่องปรับอากาศครูวรพล30อาทิตย์1,20020
17งานคุกกี้ครูสุพัชรินทร์30อาทิตย์1,20020
18งานเค้กครูสุพัชรินทร์30อาทิตย์1,20020
19งานอาหารไทยยอดนิยมครูวิสาข์30อาทิตย์1,20020
20งานเครื่องดื่มสมุนไพรครูวิสาข์6อาทิตย์
21งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูจุรีรัตน์30อาทิตย์1,20020
22งานจัดช่อดอกไม้มงคลสมรสครูจุรีรัตน์30อาทิตย์1,20020

สาขาบางพลี

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำชั่วโมงภาคค่าเรียนจำนวนคนรับอีก
1งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้นครูกัลญศักภิ์450เช้า1,06015
2งานซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้นนายอภินันท์450เช้า1,06015
3งานเปลี่ยนสีผม / งานซอยผม -ดัดผมครูวิชชญาภาณ์75/75เช้า32020
4งานนวดหน้า – แต่งหน้า / งานเกล้าผม – ถักเปียครูวิชชญาภาณ์75/75บ่าย32020
5งานตัดผมชาย (วันอาทิตย์)ครูระพีพัฒน์75เช้า1,20020
6งานตัดผมชาย (จ – ศ)ครูเมธัส150เช้า2,40020

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โทร.02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน
รับสมัครทุกวันตามเวลาราชการ 08.00 – 16.30 น.