วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

24 ธันวาคม 2564 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู และนักเรียนชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 บรรยายโดยคุณวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมสมุทรปราการ วิทยากรประจำกองบังคับการตำรวจสันติบาล นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา ประวัติศาสตร์ชาติไทย ร่วมกับหน่วยสันติบาลจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 5 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ