วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 151

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 151
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 31 ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 4 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00น.)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์ครูอำนวย150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
9
1
2งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
/งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว
ครูศักราช75/75เช้า32015เต็ม
3งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์
/งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้อง IP
ครูปทุมมา75/75เช้า32015เต็ม
5งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
ครูมงคล75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
11
14
6งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ครูวรพล75/75เช้า32015เต็ม
7งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150ค่ำ31015เต็ม
8โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Word
/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปคำนวณ MS-Excel
ครูณัฐธิดา75/75เช้า
ค่ำ
770
770
20
20
18
19
9งานดอกไม้สดครูจุรีรัตน์75เช้า1602016
10งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูจุรีรัตน์30เช้า
ค่ำ
70
70
20
20
20
20
11งานผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่นครูภูริชภูมิ150
150
บ่าย
ค่ำ
310
310
20
20
เต็ม
20
12งานตัดผมชาย*ครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็ม
3
13งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม*ครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็ม
9
14งานพาย พัฟ เปี๊ยะ และขนมอบทั่วไปครูสุรีพร150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็ม
1
15งานอาหารไทย/ขนมไทยครูวิสาข์75/75เช้า320206
16งานอาหารว่างยอดนิยม/ขนมไทยครูวิสาข์75/75ค่ำ3202018
18งานบายศรีในโอกาสต่างๆครูดนุพร75ค่ำ1602019
19งานการตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์75เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
12
12
20เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSRL เบื้องต้นครูวัชรากร150เช้า3102014
21Guitar & Voice
(กีต้าร์และการขับร้อง)
ครูวราภรณ์150เช้า310208
22การตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ทั่วไปครูพงศกร150เช้า3101511
23งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิค*ครูกุมาริกา30ค่ำ1,2001514
25งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,2002121
26งานแต่งหน้าเบื้องต้น*ครูณัฐนรินทร์75บ่าย1,2002121
27งานซอยผม-ดัดผมครูสมพร75เช้า1,2002121

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1งานตัดผมชาย*ครูเมธัส75เช้า1,20021
2งานตัดผมชาย(วันอาทิตย์)*ครูระพีพัฒน์75เช้า-บ่าย1,20021
3งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้นครูกัลญศักดิ์450เช้า-บ่าย1,06015

วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันเปิดเรียนค่าเรียนจำนวน
1งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,200เต็ม
2งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,200เต็ม
3งานซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ครูณรงศักดิ์30อาทิตย์1,2005
4งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เชิงการเกษตรครูสุธน30อาทิตย์1,2003
5งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูสุธน75อาทิตย์1,20016
6งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศครูวรพล30อาทิตย์30 ต.ค. 651,200เต็ม
7งานซ่อมตั้งเครื่องปรับอากาศครูวรพล30อาทิตย์27 พ.ย. 651,200เต็ม
8งานตัดผมชาย*ครูกาญจนา75อาทิตย์1,20020
9งานเทคนิคการซอยผมครูสมพร75อาทิตย์1,20020
11งานพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทยครูพีระพล75อาทิตย์1,20021

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม