วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.กมล เรียงไธสง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารรสสุคนธ์