กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 รอบเช้า เวลา 09.00 – 10.30น. และรอบค่ำ เวลา 17.00 – 18.30น. โดยนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่นักศึกษา