วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

การประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผ่านช่องทาง Youtube Channel : งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
โดยผู้ปกครองสามารถรับชมคลิปวีดีโอการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาประชุมที่วิทยาลัย เนื้องด้วยสถานการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 วิทยาลัยจึงต้องใช้การประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์
ผู้ปกครองสามารถรับชมคลิปวีดีโอการประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง Youtube โดยคลิกที่ link : https://youtu.be/IqCtuD813Gc
เมื่อผู้ปกครองรับชมคลิปวีดีโอการประชุมผู้ปกครองออนไลน์นี้จบแล้ว ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองทุกท่านกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่านทาง Google Form สแกน QR Code ในวีดีโอหรือคลิกที่ link : https://forms.gle/QizhX7pRxnekMgNVA
โดยทางงานครูที่ปรึกษาได้จัดส่งข้อมูลสำหรับการประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งคู่มือนักเรียนให้ทางไปรษณีย์ หากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางเพจเฟสบุ๊คงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ