วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง เผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ