เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 150

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 150
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 1 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2565
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 24 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30น.)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์ครูอำนวย150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
10
13
2งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครูศักดิ์75/75เช้า320151
3งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูอภิชาต150เช้า3101514
4งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ครูมงคล75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
13
13
5งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าครูวรพล75/75ค่ำ32015เต็ม
7งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150เช้า310154
8งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านจัดพิมพ์เอกสารครูณัฐธิดา150เช้า7602017
9งานมาลัยมงคล/งานศิลปะการต่อผ้าครูจุรีรัตน์75/75เช้า3202019
10งานพวงกุญแจผ้าและที่ครอบลูกกุญแจครูภูริชภูมิ150เช้า3102019
11งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม*ครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
2
17
12งานซอยผม-ดัดผม/งานเปลี่ยนสีผมครูทักษิณา75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
10
12
13งานตัดผมชาย*ครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
6
11
14งานเสื้อเบื้องต้น/กระโปรงเบื้องต้นครูรัชเกล้า75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
18
15
15การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครูภิญญดา150เช้า310208
16การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมครูภิญญดา150ค่ำ3102018
17งานเค้ก คุ้กกี้ และแต่งหน้าเค้กครูสุรีพร150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
2
13
18งานอาหารไทย/ขนมไทยครูวิสาข์75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
15
19
19งานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครูดนุพร75เช้า1602020
20งานนวดกัวซาครูพรทิพย์75เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
20
20
21การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้ว*ครูธินากร75เช้า-
บ่าย
1,2002121
22งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,2002120
23งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิคครูกุมาริกา30ค่ำ1,2002020

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1งานตัดผมชาย*ครูเมธัส75เช้า1,20021
2งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม*ครูเมธัส75เช้า1,20021

วันเสาร์-อาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
วันเปิดเรียนค่าเรียนจำนวน
1งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี75เสาร์1,20021
2งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี75อาทิตย์1,20021
3งานซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ครูณรงศักดิ์30อาทิตย์1,20015
4งานประยุกต์โซล่าเซลล์เชิงการเกษตรครูสุธน30อาทิตย์1,20015
5งานล้างเครื่องปรับอากาศครูวรพล30อาทิตย์28 ส.ค. 651,20015
6งานตัดผมชาย(สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี)*ครูระพีพัฒน์75อาทิตย์1,20021
7งานตัดผมชาย*ครูกาณจนา75อาทิตย์1,20021
8งานสระผม-เซทผมครูสมพร75อาทิตย์1,20021
9งานการออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร75เสาร์-อาทิตย์1,20021
10งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูจุรีรัตน์30อาทิตย์1,20021
11งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือครูพีระพล75อาทิตย์1,20021
12งานคุกกี้ครูวิสาข์30อาทิตย์7 ส.ค. 6575015

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม