หน้าหลัก    ข่าวสาร    สาขางาน/แผนกวิชา    งานประชาสัมพันธ์    ข้อมูลสารสนเทศ    งานทะเบียน    Downloads
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรากำลังจะย้าย WEBSITE ใหม่ขออภัยขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เนื้อหา - แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
รายละเอียด
 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
          
 จัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 4 รุ่น ๆ ละ  150  ชั่วโมง     
โดยเปิดสอนวิชาดังนี้    
     
 การซอยผม - ดัดผม (1403-1207) ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท    
    รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าและค่ำ เวลา 09.00-12.00น. 
 การสระผม - เซทผม (1403-1206)     ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท   
 การเกล้าผม - ถักเปีย (1403-1205)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท   
 การเปลี่ยนสีผม (1403-1104) ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท   
    รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าและค่ำ เวลา 09.00-12.00น. 
 การนวดหน้า - แต่งหน้า (1403-1101)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท   
    เปิดสอนรอบเช้า เวลา 09.00-12.00น. 
 
 
 
      
    
 
 การสระผม - เซทผม    
   สอนการสระผม นวดผม การม้วนแกนดัดผมแบบมาตรฐาน  และสมัยนิยม การม้วนโลว์เซทผมแบบมาตรฐาน และสมัยนิยม การไดร์ผม  
 เซทผมแบบมาตรฐาน และสมัยนิยม    
     
 การเกล้าผม - ถักเปีย    
   สอนการเกล้าผมแบบมาตรฐาน และสมัยนิยม การเกล้าผมแบบไม่ยี การเกล้าผมแบบ  รับปริญญา การเกล้าผมถักเปียแบบมาตรฐาน     
 และสมัยนิยม การเกล้าผมถักเปียสอดโบว์  การถักเปียแบบมาตรฐาน  การถักเปียสอดโบว์แบบสมัยนิยม  
     
 การนวดหน้า - แต่งหน้า    
   สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดหน้า - แต่งหน้า ลักษณะของผิวหน้าการบำรุงรักษาและการแก้ไขผิวหน้า การแต่งหน้ากลางวัน การแต่งหน้า  
 เจ้าสาว การแต่งหน้าแฟชั่น จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ การคำนวณราคาต้นทุน และกำหนดค่าบริการ   
     
 ผู้สอน : ครู ทักษิณา เมืองเกลี้ยง หมายเลขโทรศัพท์  081-773-1827   
             ครู ครูเทวิกา ศรีพรม หมายเลขโทรศัพท์ 089-4784019, 084-9308987  
     
 การตัดผมชาย (1403-1308)    ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน  310  บาท   
    รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556                                                          เปิดสอนรอบเช้าเวลา09.00-12.00น.   
 การแต่งผมชายสมัยนิยม (1403-1309)           ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน  310  บาท  
    รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556                                     เปิดสอนรอบเช้าเวลา09.00-12.00น.   
 
 
 
    
 
 
 
 
 การตัดผมชาย    
   สอนการใช้อุปกรณ์การตัดผมชายทุกอย่าง การตัดผมทรงนักเรียน ทรงรองหวีนักเรียน รองทรงต่ำ รองทรงกลาง และรองทรงสูง  
 การโกนหน้้า - โกนหนวด การซอยผมด้วยกรรไกรซอยฟัน กรรไกรตัดซอย การทำสีผม  
 กฎระเบียบในการปฏิบัติตัวในร้านตัดผม  การบริหารร้านตัดผม และพาออกบริการชุมชน และ โรงเรียนทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการ  
     
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน    
    สามารถใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง การตั้งฟันปัตตาเลี่ยน ได้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ ตัดผมทรงนักเรียนได้สวยงาม สามารถประกอบอาชีพได้  
 เมื่อเรียนจบ ตัดผมทรงรองทรงสูง - ต่ำ การซอยผมได้อย่างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตัดผมได้สวยงาม ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการตัดผม  
 กับหุ่นจริงมากที่สุด เรียนจบมีงานทำ  
     
 การแต่งผมชายสมัยนิยม    
   สอนการแบ่งผมเพื่อตัดผมทรงบ๊อบยาว - สั้น การแบ่งผมเพื่อการซอยผม ทรงสไลด์ยาว - สั้น สอนการตัดผมสไลด์ผมยาวแบบผู้หญิง  
 สอนการทำสีผม การยืดผม การวอยผมแบบเกาหลี การซอยผมทรงสมัย  นิยม และพาออกบริการตัดผมสถานที่ต่างๆ     
     
ผู้สอน : ครู ระพีพัฒน์ ศรีทะ  หมายเลขโทรศัพท์  081-702-3250    
            ครู กาญจนา ปันจันทึก  หมายเลขโทรศัพท์  081-695-7554  
     
 
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี
   
 การซอยผม - ดัดผม (1403-1207)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน 320บาท 
 การสระผม - เซทผม (1403-1206)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน 320 บาท 
     รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าเวลา 09.00-12.00น. รอบค่ำเวลา17.00-20.00น.
 การเกล้าผม-ถักเปีย (1403-1105)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  1200 บาท   
     รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าเวลา 09.00-12.00น. รอบค่ำเวลา17.00-20.00น.
 ผู้สอน : ครูเทวิกา ศรีพรม หมายเลขโทรศัพท์ 089-4784019, 084-9308987
 
     
 
 การตัดผมชาย (1403-1308)   ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 310 บาท   
 รุ่น 118 เปิดเรียน  7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าเวลา09.00-12.00น. รอบค่ำเวลา17.00-20.00น.
 ผู้สอน : ครู กฤษณะชัย   วังคีรี    
     
  เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ใช้เวลาเรียนวันละ 3 ชั่วโมง รอบเช้า 09.00-12.00 น.  รอบค่ำ 17.00-20.00 น.
 
 สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเรียนในวันธรรมดา    
 หลักสูตรวันอาทิตย์    
 ใช้เวลาเรียนในวันอาทิตย์เพียง 11 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.  (พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 
  ตัดผมชาย     (เรียนที่ปากน้ำ)  ระยะเวลาในการเรียน 75 ชม. ค่าเรียน 1,200 บาท   
     เปิดเรียน  8 กันยายน 2556  
     
 รับสมัครทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-19.00 น.
   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   งานทะเบียน  โทรศัพท์ 02-395-3935, 02-395-4055 ต่อ 131  
                                                                           สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี โทรศัพท์ 02-315-1288  
   
 
 
 
   สื่อการสอนแผนกแต่งผมชาย
          
         
        

        

         

     


         

         

        


          . 
                                                                              ความคิดเห็น

ชื่อ
*
อี-เมล์ *
ข้อความ *
รหัสลับ#1
cialis daily cialis 20mg buy cialis without prescription buy cialis online cialis reviews
โดย: Grwfccfdy (5gptrftchfnhj4gg@hotmail.com)
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 @ 14:42:18
IP: 178.137.17.xxx


#2
generic cialis review cialis brand cialis online generic cialis tadalafil cialis tadalafil
โดย: Grwfccfdy (5gptrftchfnhj4gg@hotmail.com)
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 @ 12:12:17
IP: 178.137.17.xxx


#3
opqyify payday loans >:]] payday loans FvUvbe bad credit personal loans 6155 money mutual %-[[[
โดย: zDGZwCfl (ukvxar@xuthbj.com)
เมื่อ: 10 กันยายน 2557 @ 20:48:10
IP: 62.210.152.xxx


#4
nhtrcuy money mutual installment loans TyQre emergency loans for bad credit 5348 money mutual 8]]] get a loan today 1921 plain green loans tDkhAU
โดย: zsaUJjkY (cxpsny@jlebzj.com)
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2557 @ 09:18:23
IP: 91.232.96.xxx


#5
ต้องเซ้งร้านตัดผมชายด่วน อยู่ต้นถนนแพรกษา อยู่ตรงข้ามหมูกระทะสมจิตร มี 3 โต๊ะ ปรับเป็นร้านเสริมสวยก็ได้ ห้องแอร์ กระจก รอบด้าน ราคา " 80000 บาท สนใจ 0875089009 บริเวรใกล้เคียง มี บิ๊กซี มีรถไฟฟ้า มี โรบินสัน อยู่ห่างแค่ร้อยกว่าเมตรเท่านั้น
โดย: สุวิทย์ โพธิ์เสนา (suvit444@hotmail.com)
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2557 @ 07:43:34
IP: 1.10.201.xxx


#6
ต้องเซ้งร้านตัดผมชายด่วน อยู่ต้นถนนแพรกษา อยู่ตรงข้ามหมูกระทะสมจิตร มี 3 โต๊ะ ปรับเป็นร้านเสริมสวยก็ได้ ห้องแอร์ กระจก รอบด้าน ราคา " 80000 บาท สนใจ 0875089009 เอส
โดย: สุวิทย์ โพธิ์เสนา (suvit444@hotmail.com)
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2557 @ 07:36:12
IP: 1.10.201.xxx


#7
เธงเธดเธŠเธฒเธ•เธฑเธ”เธœเธก เธ–เธทเธญเธงเนˆเธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธงเธดเธŠเธฒ เธ‚เธญเธ‡เธชเธนเธ‡เธ„เธฃเธฑเธšเน€เธžเธฃเธฒเธฐ เธ„เธ™เน„เธ—เธขเธ–เธทเธญเธงเนˆเธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธชเธดเนˆเธ‡เธ—เธตเนˆเนƒเธซเน‰เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ„เธฒเธฃเธžเธเธฑเธ™เธ„เธฃเธฑเธš เนเธฅเธฐเธ–เน‰เธฒเธกเธทเธญเธซเธ™เธฑเธ เธซเธฃเธทเธญเธกเธตเธญเธฒเธฃเธกเธ“เนŒเนเธ‚เน‡เธ‡เน€เธเน‡เธ‡เธเน‡เธˆเธฐเน€เธฃเธตเธขเธ™เธขเธฒเธ
โดย: เธชเธดเธ—เธ˜เธดเธŠเธฑเธข เนเธเน‰เธงเธ เธนเธชเธดเธ—เธ˜เธบเนŒ (sittich_mud@hotmail.com)
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2557 @ 22:51:04
IP: 171.96.115.xxx


#8
yfytwc online payday advance ZWsQEr no credit check loans yvxJyv payday installment loans online %-[[[ 90 day loans 3065
โดย: BdnnHuPr (wrkwaj@lhojcz.com)
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2557 @ 15:01:52
IP: 91.232.96.xxx


#9
ปีการศึกษา 2557 ยังสามารถสมัครเข้าเรียนได้อยู่ไหมครับ ข
ต้องนำเอกสารอะไรไปใช้ในการลงทะเบียนเรียนบ้างครับ
โดย: สิทธิศักดิ์ (Saki_moment@hotmail.com)
เมื่อ: 24 เมษายน 2557 @ 05:06:19
IP: 1.46.32.xxx


#10
ปี 57 จะเปิดสอนตัดผม อีกประมาณวันที่เท่าไหร่คะ
โดย: สุภาพร (pornla_ss@yahoo.com)
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2557 @ 10:32:54
IP: 180.183.103.xxx1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
CopyRight © 2009 spkpoly.ac.th วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 274ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์   0-2395-3935, 0-2395-4055 โทรสาร  ต่อ 118
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288