หน้าหลัก    ข่าวสาร    สาขางาน/แผนกวิชา    งานประชาสัมพันธ์    ข้อมูลสารสนเทศ    งานทะเบียน    Downloads
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่น 118
เนื้อหา - แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
รายละเอียด
 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
          
 จัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 4 รุ่น ๆ ละ  150  ชั่วโมง     
โดยเปิดสอนวิชาดังนี้    
     
 การซอยผม - ดัดผม (1403-1207) ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท    
    รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าและค่ำ เวลา 09.00-12.00น. 
 การสระผม - เซทผม (1403-1206)     ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท   
 การเกล้าผม - ถักเปีย (1403-1205)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท   
 การเปลี่ยนสีผม (1403-1104) ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท   
    รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าและค่ำ เวลา 09.00-12.00น. 
 การนวดหน้า - แต่งหน้า (1403-1101)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  160  บาท   
    เปิดสอนรอบเช้า เวลา 09.00-12.00น. 
 
 
 
      
    
 
 การสระผม - เซทผม    
   สอนการสระผม นวดผม การม้วนแกนดัดผมแบบมาตรฐาน  และสมัยนิยม การม้วนโลว์เซทผมแบบมาตรฐาน และสมัยนิยม การไดร์ผม  
 เซทผมแบบมาตรฐาน และสมัยนิยม    
     
 การเกล้าผม - ถักเปีย    
   สอนการเกล้าผมแบบมาตรฐาน และสมัยนิยม การเกล้าผมแบบไม่ยี การเกล้าผมแบบ  รับปริญญา การเกล้าผมถักเปียแบบมาตรฐาน     
 และสมัยนิยม การเกล้าผมถักเปียสอดโบว์  การถักเปียแบบมาตรฐาน  การถักเปียสอดโบว์แบบสมัยนิยม  
     
 การนวดหน้า - แต่งหน้า    
   สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดหน้า - แต่งหน้า ลักษณะของผิวหน้าการบำรุงรักษาและการแก้ไขผิวหน้า การแต่งหน้ากลางวัน การแต่งหน้า  
 เจ้าสาว การแต่งหน้าแฟชั่น จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ การคำนวณราคาต้นทุน และกำหนดค่าบริการ   
     
 ผู้สอน : ครู ทักษิณา เมืองเกลี้ยง หมายเลขโทรศัพท์  081-773-1827   
             ครู ครูเทวิกา ศรีพรม หมายเลขโทรศัพท์ 089-4784019, 084-9308987  
     
 การตัดผมชาย (1403-1308)    ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน  310  บาท   
    รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556                                                          เปิดสอนรอบเช้าเวลา09.00-12.00น.   
 การแต่งผมชายสมัยนิยม (1403-1309)           ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน  310  บาท  
    รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556                                     เปิดสอนรอบเช้าเวลา09.00-12.00น.   
 
 
 
    
 
 
 
 
 การตัดผมชาย    
   สอนการใช้อุปกรณ์การตัดผมชายทุกอย่าง การตัดผมทรงนักเรียน ทรงรองหวีนักเรียน รองทรงต่ำ รองทรงกลาง และรองทรงสูง  
 การโกนหน้้า - โกนหนวด การซอยผมด้วยกรรไกรซอยฟัน กรรไกรตัดซอย การทำสีผม  
 กฎระเบียบในการปฏิบัติตัวในร้านตัดผม  การบริหารร้านตัดผม และพาออกบริการชุมชน และ โรงเรียนทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการ  
     
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน    
    สามารถใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง การตั้งฟันปัตตาเลี่ยน ได้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ ตัดผมทรงนักเรียนได้สวยงาม สามารถประกอบอาชีพได้  
 เมื่อเรียนจบ ตัดผมทรงรองทรงสูง - ต่ำ การซอยผมได้อย่างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตัดผมได้สวยงาม ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการตัดผม  
 กับหุ่นจริงมากที่สุด เรียนจบมีงานทำ  
     
 การแต่งผมชายสมัยนิยม    
   สอนการแบ่งผมเพื่อตัดผมทรงบ๊อบยาว - สั้น การแบ่งผมเพื่อการซอยผม ทรงสไลด์ยาว - สั้น สอนการตัดผมสไลด์ผมยาวแบบผู้หญิง  
 สอนการทำสีผม การยืดผม การวอยผมแบบเกาหลี การซอยผมทรงสมัย  นิยม และพาออกบริการตัดผมสถานที่ต่างๆ     
     
ผู้สอน : ครู ระพีพัฒน์ ศรีทะ  หมายเลขโทรศัพท์  081-702-3250    
            ครู กาญจนา ปันจันทึก  หมายเลขโทรศัพท์  081-695-7554  
     
 
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี
   
 การซอยผม - ดัดผม (1403-1207)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน 320บาท 
 การสระผม - เซทผม (1403-1206)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน 320 บาท 
     รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าเวลา 09.00-12.00น. รอบค่ำเวลา17.00-20.00น.
 การเกล้าผม-ถักเปีย (1403-1105)   ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน  1200 บาท   
     รุ่น 118  เปิดเรียน 7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าเวลา 09.00-12.00น. รอบค่ำเวลา17.00-20.00น.
 ผู้สอน : ครูเทวิกา ศรีพรม หมายเลขโทรศัพท์ 089-4784019, 084-9308987
 
     
 
 การตัดผมชาย (1403-1308)   ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 310 บาท   
 รุ่น 118 เปิดเรียน  7 ตุลาคม 2556   เปิดสอนรอบเช้าเวลา09.00-12.00น. รอบค่ำเวลา17.00-20.00น.
 ผู้สอน : ครู กฤษณะชัย   วังคีรี    
     
  เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ใช้เวลาเรียนวันละ 3 ชั่วโมง รอบเช้า 09.00-12.00 น.  รอบค่ำ 17.00-20.00 น.
 
 สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเรียนในวันธรรมดา    
 หลักสูตรวันอาทิตย์    
 ใช้เวลาเรียนในวันอาทิตย์เพียง 11 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.  (พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 
  ตัดผมชาย     (เรียนที่ปากน้ำ)  ระยะเวลาในการเรียน 75 ชม. ค่าเรียน 1,200 บาท   
     เปิดเรียน  8 กันยายน 2556  
     
 รับสมัครทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-19.00 น.
   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   งานทะเบียน  โทรศัพท์ 02-395-3935, 02-395-4055 ต่อ 131  
                                                                           สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี โทรศัพท์ 02-315-1288  
   
 
 
 
   สื่อการสอนแผนกแต่งผมชาย
          
         
        

        

         

     


         

         

        


          . 
                                                                              ความคิดเห็น

ชื่อ
*
อี-เมล์ *
ข้อความ *
รหัสลับ#1
opqyify payday loans >:]] payday loans FvUvbe bad credit personal loans 6155 money mutual %-[[[
โดย: zDGZwCfl (ukvxar@xuthbj.com)
เมื่อ: 10 กันยายน 2557 @ 20:48:10
IP: 62.210.152.xxx


#2
nhtrcuy money mutual installment loans TyQre emergency loans for bad credit 5348 money mutual 8]]] get a loan today 1921 plain green loans tDkhAU
โดย: zsaUJjkY (cxpsny@jlebzj.com)
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2557 @ 09:18:23
IP: 91.232.96.xxx


#3
ต้องเซ้งร้านตัดผมชายด่วน อยู่ต้นถนนแพรกษา อยู่ตรงข้ามหมูกระทะสมจิตร มี 3 โต๊ะ ปรับเป็นร้านเสริมสวยก็ได้ ห้องแอร์ กระจก รอบด้าน ราคา " 80000 บาท สนใจ 0875089009 บริเวรใกล้เคียง มี บิ๊กซี มีรถไฟฟ้า มี โรบินสัน อยู่ห่างแค่ร้อยกว่าเมตรเท่านั้น
โดย: สุวิทย์ โพธิ์เสนา (suvit444@hotmail.com)
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2557 @ 07:43:34
IP: 1.10.201.xxx


#4
ต้องเซ้งร้านตัดผมชายด่วน อยู่ต้นถนนแพรกษา อยู่ตรงข้ามหมูกระทะสมจิตร มี 3 โต๊ะ ปรับเป็นร้านเสริมสวยก็ได้ ห้องแอร์ กระจก รอบด้าน ราคา " 80000 บาท สนใจ 0875089009 เอส
โดย: สุวิทย์ โพธิ์เสนา (suvit444@hotmail.com)
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2557 @ 07:36:12
IP: 1.10.201.xxx


#5
เธงเธดเธŠเธฒเธ•เธฑเธ”เธœเธก เธ–เธทเธญเธงเนˆเธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธงเธดเธŠเธฒ เธ‚เธญเธ‡เธชเธนเธ‡เธ„เธฃเธฑเธšเน€เธžเธฃเธฒเธฐ เธ„เธ™เน„เธ—เธขเธ–เธทเธญเธงเนˆเธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธชเธดเนˆเธ‡เธ—เธตเนˆเนƒเธซเน‰เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ„เธฒเธฃเธžเธเธฑเธ™เธ„เธฃเธฑเธš เนเธฅเธฐเธ–เน‰เธฒเธกเธทเธญเธซเธ™เธฑเธ เธซเธฃเธทเธญเธกเธตเธญเธฒเธฃเธกเธ“เนŒเนเธ‚เน‡เธ‡เน€เธเน‡เธ‡เธเน‡เธˆเธฐเน€เธฃเธตเธขเธ™เธขเธฒเธ
โดย: เธชเธดเธ—เธ˜เธดเธŠเธฑเธข เนเธเน‰เธงเธ เธนเธชเธดเธ—เธ˜เธบเนŒ (sittich_mud@hotmail.com)
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2557 @ 22:51:04
IP: 171.96.115.xxx


#6
yfytwc online payday advance ZWsQEr no credit check loans yvxJyv payday installment loans online %-[[[ 90 day loans 3065
โดย: BdnnHuPr (wrkwaj@lhojcz.com)
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2557 @ 15:01:52
IP: 91.232.96.xxx


#7
ปีการศึกษา 2557 ยังสามารถสมัครเข้าเรียนได้อยู่ไหมครับ ข
ต้องนำเอกสารอะไรไปใช้ในการลงทะเบียนเรียนบ้างครับ
โดย: สิทธิศักดิ์ (Saki_moment@hotmail.com)
เมื่อ: 24 เมษายน 2557 @ 05:06:19
IP: 1.46.32.xxx


#8
ปี 57 จะเปิดสอนตัดผม อีกประมาณวันที่เท่าไหร่คะ
โดย: สุภาพร (pornla_ss@yahoo.com)
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2557 @ 10:32:54
IP: 180.183.103.xxx


#9
hppbts payday loans >:-OOO payday loans jJvbMk payday loans 4191 payday loans :-O payday loans >:-OOO
โดย: qFGxHntQ (ufpfcu@bvxmrk.com)
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2556 @ 23:50:28
IP: 91.232.96.xxx


#10
Mueller sat under the field [url=http://www.vanchiusa.com]cheap ugg boots[/url] from the beginning of the second half has been kept laughing [url=http://www.vanchiusa.com]cheap ugg boots sale[/url], maybe he thinks to win the game too easy. When through [url=http://www.vanchiusa.com]cheap ugg boots outlet[/url] the mixed zone interview, Muller said: "First of all [url=http://www.kulturjern.com]louis vuitton Australia[/url] I am very happy, I am very pleased to enter the finals, Guangzhou team has good players, they are very tenacious in the game, they have some fight back, but there is fighting spirit, but our players more powerful,[url=http://www.abclhire.com]Canada Goose Salg[/url] faster-paced European football, two ball faster, and Asian football which is a completely different concept. "
Cross beside laughing interrupted [url=http://www.abclhire.com]Canada Goose Jakker[/url] his interview, talked about the World Cup next year chipped come, 'I the World Cup next year is full of hope, "and then they strutted away.
[url=http://www.abclhire.com]Canada Goose Norge[/url] International Lahm believes Bayern manufacturing Heng brigade did not give any threat, this is not too intense game played a very good training effect, [url=http://www.kulturjern.com]louis vuitton Bags[/url] "the next game is our last game of the year, hoping to finish the job, and ultimately clinch the [url=http://www.kulturjern.com]louis vuitton outlet[/url] World Club Cup. "
โดย: cheap uggs (nono947@163.com)
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2556 @ 14:31:41
IP: 117.26.202.xxx1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
CopyRight © 2009 spkpoly.ac.th วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 274ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์   0-2395-3935, 0-2395-4055 โทรสาร  ต่อ 118
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288