ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558" /> ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558" />
 
 

เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
2016.07.08
 

             แจ้งนักเรียนระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2558 สาขางาน ดังต่อไปนี้
                 1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 2. สาขางานคอมพิวเตอร์
                 3. สาขางานบัญชี
                 4. สาขางานอาหารและโภชนาการ
             ให้มาเข้าร่วม"กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปวช. ชั้นปีที่ 1  ระบบทวิภาคี"
             ในระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. (เดินทางไป-กลับ)
           
     *** หมายเหตุ : ให้นักเรียนมารับชุดนักเรียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558
                            ติดต่อ ครูอำนวย : 081-3381252


  

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา