ดาวน์โหลด>>แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน  (มาตรฐานที่ 8,ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้น, ตัวบ่งชี้ที่ 8.1- 8.10)" /> ดาวน์โหลด>>แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน  (มาตรฐานที่ 8,ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้น, ตัวบ่งชี้ที่ 8.1- 8.10)" />
 
 

เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
ดาวน์โหลด>>แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน  (มาตรฐานที่ 8,ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้น, ตัวบ่งชี้ที่ 8.1- 8.10)
2018.04.05
 
Download Attach File:
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน.docx
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน.pdf

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา