เอกสารประกอบ SAR ปี 2559 (งานประกันคุณภาพ)" /> เอกสารประกอบ SAR ปี 2559 (งานประกันคุณภาพ)" />
 
 

เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
เอกสารประกอบ SAR ปี 2559 (งานประกันคุณภาพ)
2018.02.07
 
Download Attach File:
ปกsar59.docx
บทสรุปผู้บริหาร.docx
เอกสารแนบ.xlsx
คำนำ.docx
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา.doc
name1.2556.xls
2. สภาพทั่้วไปของสถานศึกษา.docx
2.-สภาพทั่้วไปของสถานศึกษา(แก้ไข).docx
แบบรายงานสรุปการลงนามความร่วมมื.xlsx
รายชื่อปวช.1.2556.xls
รายชื่อปวส.1.2557.xls
ยอดจบการศึกษา.xls
คู่มือการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน60.pdf
แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ60.pdf
เอกสารสถานศึกษาพระราชทาน ปี 59.doc

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา