>>>ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 " /> >>>ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 " />
 
 

เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
>>>ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
2018.01.15
 
Download Attach File:
ประเภท 1 แก้ไข 27-6-60.pdf
ประเภทที่ 2 แก้ไข 27 มิ.ย 60.pdf
ประเภทที่ 3 แก้ไข 27 มิ.ย.60 .pdf
ประเภทที่ 4 แก้ไข 27 มิ.ย 60.pdf
ประเภทที่ 5 แก้ไข 27 มิถุนายน 60.pdf
ประเภทที่ 6 แก้ไข 27 มิถุนายน 60.pdf
ประเภทที่ 7.1 และ 7.2 แก้ไข 2 สิงหาคม 60.pdf
ประเภทที่ 8.1 และ 8.2 แก้ไข 27 มิถุนายน.pdf
ประเภทที่ 9 แก้ไข ณ.2 ส.ค. 60.pdf
ประเภทที่ 10 แก้ไข 8 สค 60.pdf
ประเภทที่ 11 แก้ไข 27 มิ.ย 60.pdf
ประเภทที่ 12 การนำเสนอภาษาอังกฤษ แก้ไข 27 มิถุนายน 60.pdf

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา