>>คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 <<" /> >>คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 <<" />
 
 

เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
>>คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 <<
2017.12.01
 
Download Attach File:
02-เล่มคู่มือประเมิน-ปวช.-ปวส.-พ.ศ.-2559.pdf
01มาตรฐาน-2559.pdf

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา