เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
4 กันยายน 2560 นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง หัวหน้างานหลักสูตร วช.สมุทรปราการ ร่วมโครงการสัมมนาฯ เรื่อง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนฯ และการเป็นผุู้ประกอบการฯ 
2017.09.06
 
 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯ ณ โรงแรมไมดาร์ จังหวัด นครปฐม
 

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา