เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดในการอบรมฯ ให้แก่ ครู หัวหน้าสาขางาน ครูที่ปรึกษาและนักเรียน ปวช.ทุกสาขางาน ทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนนทรี
2017.09.06
 
   

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา