เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ศูนย์การอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับรถ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ อบรมทุกวันเสาร์ สมัครอบรมได้ที่งานทะเบียนของวิทยาลัยฯ 
2017.09.06
 

สอบถามคิวการอบรมได้ที่ 0 2395-3935 ต่อ 330


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา