เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
คณะวิจัยติดตามผลการเรียนการสอนครูเกาหลีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากประเทศเกาหลี ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และทำวิจัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร นางอุบล สารากิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ พร้อมคณะครูแผนกเสริมสวย ตัดผม 
2017.08.30
 
เข้าร่วมต้องรับและพาเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมอาคารนนทรี ชั้น 5 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา