เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
กิจกรรมอบรมโครงการคนอาชีวอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียน ปวช. โดยมีนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมอาคารนนทรี ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
2017.08.30
 
งานโครงการพิเศษ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญุ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดโครงการคนอาชีวอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำให้เกิดความสำนึกคิดถึงภัยอันตรายๆต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา