ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาปากน้ำ เลขที่ 274 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
  • เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS มาลง สถานีปากน้ำ (อังกฤษ: Pak Nam Station, รหัส E19) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท โดยจะยกระดับบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ใกล้กับสามแยกหอนาฬิกาปากน้ำ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ
  • เดินทางโดยรถบัสประจำทาง สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ ได้แก่ ปอ.142,ปากน้ำ-ศรี่เอี่ยม(สีเขียว),ปากน้ำ-ปางประกง ฯลฯ
  • เดินทางโดยรถตู้ ได้แก่ สำโรง-คลองด่าน ฯลฯ
  • เดินทางโดยรถสองแถว ได้แก่ ปากน้ำ-สำโรง, ปากน้ำ-บุญศิริ, ปากน้ำ-อุดมเดช ฯลฯ