ช่างเครื่องทำความเย็น

บุคลากรประจำแผนกวิชา

ครูสมบัติ เจริญสุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ครู คศ.2