ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรประจำแผนกวิชา

ครูอภิชาต พุ่มประทีป
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.3
ครูศักดิ์ ศศิกุลกมล
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.4
ครูเสกสรรค์ วงค์ใหญ่
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย
ครูปทุมมา เพ็งวิชัย
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการครู
ครูสุธน กิมิพันธ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู