ช่างเชื่อมโลหะ

บุคลากรประจำแผนกวิชา

ครูมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู คศ.2
ครูอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย
ครูทิชชา วิริยะธรรม
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู
ครูภัควลัญชน์ สุกิจนะ
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู