ช่างกลโรงงาน

บุคลากรประจำแผนกวิชา

ครูสุทธภา เจริญสุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู คศ.3
ครูกรีพล ศิริบุญสุข
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู คศ.3
ครูอนุชาติ กิจแสงเจริญ
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการครู
ครูปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการครู