วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
จำนวน 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน ครูภิญญดา 084-491-4156
แผนกวิชา เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์

รายการสอน
อุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์, การสร้างแบบกระเป๋าแบบต่างๆ, Quilt, Applique, Patchwork, Sashiko, การปฏิบัติงานตัดเย็บหลักอุตสาหกรรม, การปะ แก้ ซ่อม กระเป๋าผ้า และงานอื่นๆ