วิชา อาหารเกาหลี

วิชา งานอาหารเกาหลี
จำนวน 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
โทรศัพท์ : 0942510908
แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า รอบค่ำ (สาขาปากน้ำ) ค่าสมัคร 160 บาท

คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม วัตถุดิบ เครื่องปรุง อุปกรณ์ และวิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารประจำชาติเกาหลีในเมนูยอดนิยม พร้อมลงมือฝึกภาคปฏิบัติจริง