วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
จำนวน 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท
ครูผู้สอน นายกรีพล ศิริบุญสุข เบอร์ 0844253059
แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์ รอบค่ำ

คำอธิบายรายวิชา
ปฎิบัติงาน เกี่ยวกับเครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ เครื่องเจียรนัยลับคมตัด งานวัดละเอียด เพื่อผลิตเเละซ่อมชิ้นส่วนเครื่องมือกลในโรงงาน