เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 144 สาขาปากน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 144 สาขาปากน้ำ

เริ่มเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 14 กันยายน 2563

รอบเช้า

ที่ชื่อวิชาครูผู้สอนจำนวนชั่วโมงค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์อ.อำนวย150310153
2งานซ่อมระบบช่วงล่าง / งานระบบส่งกำลังรถยนต์อ.ณรงค์ศักดิ์75 / 75320159
3งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น / งานเชื่อมไฟฟ้างานเหล็กแผ่นอ.มงคล75 / 75320159
4งานเครื่องปรับอากาศอ.สมบัติ15031015เต็ม
5งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ / งานซ่อมอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าอ.ศักดิ์75 / 75320157
6งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์อ.เสกสรรค์75 / 753201511
7งานโดนัท ขนมปัง เปี๊ยะ พาย พัฟอ.สุพัชรินทร์15031020เต็ม
8งานอาหารไทย – งานขนมไทยอ.วิสาข์75 / 75 320207
9งานกระโปรงเบื้องต้น / เสื้อเบื้องต้นอ.รัชเกล้า75 / 7532020เต็ม
10งานเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอ.ภิญญดา15031020เต็ม
11งานตัดผมชายอ.ระพีพัฒน์15031020เต็ม
12งานแต่งผมชายสมัยนิยมอ.กาญจนา15031020เต็ม
13งานซอยผม – ดัดผม / งานเปลี่ยนสีผมอ.ทักษิณา75 / 7532020เต็ม
14งานพวงมาลัยผ้าอ.นิภา150 310209
15โปรแกรม Window word excelอ.เจษฎา1507602014

รอบบ่าย

ที่ชื่อวิชาครูผู้สอนจำนวนชั่วโมง ค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมอ.ภิญญดา150310201
2งานกระโปรงเบื้องต้น / เสื้อเบื้องต้น อ.รัชเกล้า75 / 75320208
3งานพวงมาลัยผ้าอ.นิภา1503102011
4งานพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทยอ.พีระพล75 / 75 32020เต็ม
5งานพวงกุญแจผ้าและที่ครอบลูกกุญแจอ.ภูริชภูมิ150310209
6การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์อ.ปรีดาภรณ์1502,0002020
7งานนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพอ.ปรีดาภรณ์751,2002020
8ลีลาศ751,200205

รอบค่ำ

ที่ชื่อวิชาครูผู้สอนจำนวนชั่วโมงค่าเรียนจำนวนรับอีก
1 งานซ่อมรถจักรยานยนต์ อ.อำนวย 150310159
2 งานซ่อมระบบช่วงล่าง / งานระบบส่งกำลังรถยนต์ อ.ณรงค์ศักดิ์ 75 / 75320159
3 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น / งานเชื่อมไฟฟ้างานเหล็กแผ่น อ.มงคล 75 / 75320158
4 งานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม อ.สมบัติ15031015เต็ม
5งานเขียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / งานเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าฯอ.เสกสรร75 / 75320152
6 งานอาหารไทย – งานขนมไทย อ.วิสาข์75 / 75320209
7 งานตัดผมชาย อ.ระพีพัฒน์15031020เต็ม
8 งานแต่งผมชายสมัยนิยม อ.กาญจนา150310204
9 งานซอยผม – ดัดผม / งานเปลี่ยนสีผม อ.ทักษิณา75 / 753202011