วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ระดับชั้นปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 (เพิ่มเติม) โดยมีกำหนดการรับสมัครและสาขางาน ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 เมษายน 2563

  • สอบคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2563
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 28 เมษายน 2563
  • รายงานตัว วันที่ 29 เมษายน 2563
  • มอบตัว วันที่ 30 เมษายน 2563

ระดับชั้น ปวช. ระบบทวิภาคี ได้แก่ สาขางาน

  • เครื่องมือกล รับอีก 4 คน
  • โครงสร้าง รับอีก 22 คน
  • ไฟฟ้ากำลัง 2 คน
  • อิเล็กทรอนิกส์ 6 คน

ระดับชั้น ปวส. ระบบทวิภาคี ได้แก่ สาขางาน

  • เทคนิคยานยนต์ รับอีก 15 คน
  • ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 14 คน

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-395-3935 ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์, 330 งานทะเบียน
ครูอำนวย เมืองเกลี้ยง หัวหน้างานทะเบียน เบอร์ 091-010-8599 และครูวรพล ลือเลิศสกุลชัย ผู้ดูแลระบบ เบอร์ 093-453-2415